Możliwości klienta Zibb Cloud

Klient Zibb Cloud Disk ma możliwość pracy na komputerze z plikami znajdującymi się w chmurze, zwalniając w ten sposób miejsce na dysku lokalnym i nie zmniejszając przepustowości sieci. Jest to bardzo efektywne rozwiązanie, gdy pracujesz z finansami w systemie Zibb i masz w archiwach pliki raportów podatkowych, umowy ubezpieczeniowe lub smart kontrakty, tabele i dane finansowe. Wszelkie wprowadzone zmiany są automatycznie zapisywane i synchronizowane, dzięki czemu zawsze masz do dyspozycji najnowszą wersję pliku.

Podczas pracy z dyskami współdzielonymi użytkownicy mogą przechowywać, znajdować i otwierać udostępnione im pliki. Pliki na udostępnionym dysku należą zarówno do indywidualnych użytkowników, jak i do grup, co gwarantuje dostęp do potrzebnych materiałów. Zapewniono możliwość otwarcia dostępu do dokumentów dla innych użytkowników w celu współpracy.

Dysk może skanować pliki w poszukiwaniu informacji poufnych i blokować dostęp do nich każdemu spoza firmy. Ponadto użytkownicy otrzymują nieograniczone miejsce na zdjęcia i filmy zrobione smartfonem z zainstalowaną aplikacją.

Możesz nawet pracować z plikami dokumentów, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami w trybie offline. W takim przypadku wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zsynchronizowane, gdy tylko zostanie nawiązane połączenie internetowe.

Dysk w chmurze, zintegrowany z systemem Windows i wieloma usługami firmy Microsoft, automatycznie synchronizuje wszystkie pliki między Wordem, PowerPointem i innymi programami biurowymi na różnych urządzeniach.

Przechowuj pliki i foldery, udostępniaj je i pracuj nad nimi na dowolnym urządzeniu. Udostępniaj je współpracownikom i wydajniej współpracuj na bezpiecznej platformie w chmurze.

Wszystkie dane przechowywane są na serwerach w postaci zaszyfrowanej, pracownicy Zibb Cloud nie mogą ich odczytać, dlatego gwarantujemy poufność danych osobowych naszych klientów.