Zasady korzystania z usług Zibb Mail

Przy rejestracji, każdorazowym dostępie i / lub faktycznym korzystaniu z którejkolwiek z usług systemu Zibb, Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej polityki, ogólne warunki korzystania z systemu Zibb oraz ogólną politykę prywatności usług systemu Zibb, a także warunki umów i zasady korzystania z usług, które są publikowane na stronach jednostek instytucjonalnych (stronach internetowych) prowadzonych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zibb, w wydaniach, które obowiązywały w momencie faktycznego korzystania z usług.

System Zibb zapewnia Użytkownikowi, za pomocą interfejsu internetowego i / lub interfejsu mobilnego i / lub aplikacji na komputery osobiste i / lub aplikacje mobilne i inne narzędzia, dostęp do usług systemowych za pomocą pojedynczej rejestracji za pośrednictwem Zibb Mail oraz dostęp poprzez wspólne konto, w celu świadczenie usług i / lub zapewnianie praw użytkowania. Korzystanie z jednostek instytucjonalnych (stron internetowych) systemu Zibb jest bezpłatne, chyba że ogólne warunki korzystania z systemu stanowią inaczej.

Aby móc korzystać ze wszystkich stron internetowych systemu Zibb lub uzyskać prawa do korzystania z dodatkowych funkcjonalności (oprogramowania) usług, Użytkownik musi utworzyć Konto (Identyfikator Zibb Mail) przechodząc przez procedurę rejestracji. Dane do logowania do Konta dotyczą wszystkich usług serwisów, usług systemu, potwierdzających autoryzację danymi z Identyfikatora Zibb Mail, Użytkownik wyraża zgodę na warunki ich realizacji oraz ogólne warunki korzystania z systemu Zibb.

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w serwisie Zibb Mail. W procesie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik samodzielnie wybiera login i hasło niezbędne do późniejszego dostępu do Konta Użytkownika, określa obowiązkowe, minimum wymagane do rejestracji Poświadczenia, a także informacje umożliwiające Użytkownikowi samodzielne przywrócenie dostępu do Konta.

System Zibb i usługa Zibb Mail nie mogą być pociągane do odpowiedzialności i gwarantują bezpieczeństwo Konta Użytkownika w następujących przypadkach: gdy Użytkownik przekazuje osobom trzecim (umyślnie lub nieumyślnie) hasło i danych konta; dostępu osób trzecich do Konta Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z formularzy znajdujących się na zewnętrznych stronach internetowych w celu uzyskania dostępu do Usług, przy użyciu oprogramowania umożliwiającego wybór i / lub dekodowanie hasła; dostępu osób trzecich do konta Użytkownika poprzez proste odgadnięcie hasła i danych konta; niezastosowania się Użytkownika do zaleceń Zibb Mail. W niektórych przypadkach, w celu zapewnienia bardziej niezawodnego bezpieczeństwa Konta Użytkownika, system Zibb zapewnia ochronę poprzez połączenie Konta z telefonem komórkowym za pomocą Google Authenticator i powiadomienia PUSH.

W ramach usługi Zibb Mail, Użytkownik ma możliwość wysyłania masowych wiadomości SMS do swoich partnerów, którzy znajdują się w jego specjalnej zakładce dla partnerów Zibb Mail. Funkcjonalność systemu Zibb zapewnia, że ​​partnerzy zarejestrowani za pośrednictwem łącza partnerskiego Użytkownika są automatycznie dodawani do jego programu partnerskiego, oddzielnego sektora w jego Poczcie Zibb i kanału informacyjnego w komunikatorze Zibb Chat.
Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług Zibb Mail, stron internetowych systemu Zibb w celu: pobierania, wysyłania, przesyłania lub w inny sposób publikowania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub inne kody komputerowe, pliki lub programy zaprojektowane w celu naruszania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalność dowolnego sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego lub programów służących do nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych, sprzętu lub danych osób trzecich, a także numery seryjne komercyjnych produktów oprogramowania i programów do ich generowania, loginy, hasła i inne sposoby uzyskiwania nieuprawnionych – zorientowany dostęp do płatnych zasobów w Internecie, a także zamieszczanie linków do powyższych informacji. Odtwarzanie, kopiowanie, gromadzenie, porządkowanie, przechowywanie, przekazywanie informacji zamieszczonych w systemie Zibb, wykorzystywanie ich w całości lub w jakiejkolwiek części w jakikolwiek sposób, w tym w celach komercyjnych, w celu wyodrębnienia bazy danych z systemu Zibb, bez zgody Zibb Company... Zabrania się używania automatycznych skryptów (programów, botów, robotów) do zbierania informacji i (lub) interakcji z systemem bez zgody Zibb Company.

Zibb Company prowadzi bieżące zarządzanie stronami internetowymi systemu Zibb, samodzielnie określa ich strukturę, wygląd, zezwala lub ogranicza dostęp Użytkowników do usług w przypadku naruszenia przez takie osoby postanowień ogólnych warunków korzystania z usług oraz wykonuje inne przysługujące im prawa.

Administracja systemu Zibb ma prawo:

  • zapewnić w rozsądnym czasie wsparcie techniczne i informacyjne dla Użytkownika niezbędne do uzyskania dostępu do usług, pracy i użytkowania funkcjonalnego;
  • zbierać i przetwarzać informacje o Użytkownikach, w tym ich dane osobowe, w sposób i na zasadach określonych w Polityce Prywatności;
  • do wysyłania wiadomości (e–mail, sms i inne rodzaje mailingu), treści reklamowych i informacyjnych do Użytkowników za pośrednictwem usługi Zibb Mail i / lub usług osób trzecich, w tym od partnerów systemu Zibb, do których Użytkownik zgodził się wysyłać mu wiadomości , a także komunikaty o wprowadzeniu nowych lub anulowaniu starych funkcji Usług. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odmówić otrzymywania wiadomości reklamowych;
  • do prowadzenia bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji (telefonicznej, mailowej lub w inny sposób) w celu uzyskania informacji / uwag od Użytkownika o problemach / pytaniach, które pojawiły się podczas korzystania z systemu Zibb, w celu wyeliminowania błędów w działaniu oraz dalszy rozwój / doskonalenie.

W przypadku utraty hasła do konta utworzonego przez Użytkownika na stronie Zibb Mail, za pomocą którego uzyskuje się dostęp do systemu Zibb, Użytkownik może przywrócić takie hasło wyłącznie w sposób, który jest przewidziany umową.