INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Ogólna

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa politykę prywatności dla infrastruktury witryn należących do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zibb (ZIBB OÜ / 16067992), zwanej dalej „Zibb” i / lub „my” znajdującej się pod adresem: zibb.com, zibbmail.com, zibbcoin.com , zibbprotocol.com, zibbwallet.com, zibbrisk.com, zibbholder.com, zibbank.com, zibbtrade.com, zibbpay.com, zibbexchange.com, zibbinvest.com, zibbpartner.com, zibbchat.com, zibbcloud.com, zibbads .com, zibbstats.com (dalej „witryny internetowe”) oraz wszelkie usługi lub funkcje dostępne w tych witrynach.

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność. Niniejsza informacja o prywatności (wraz z Warunkami użytkowania) określa podstawę, na której wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, będą przez nas przetwarzane. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz tego, jak będziemy się z nimi obchodzić.
Niniejsza Informacja o prywatności jest zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych (Estonia) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE).

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Firma to ZIBB OÜ.

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania określa przepisy prawa. W takim przypadku Administratorem danych jest firma Zibb.
Podmiot przetwarzający dane – osoba fizyczna lub prawna, agencja państwowa lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Podmiot danych – osoba fizyczna, o której firma Zibb przechowuje informacje; w kontekście są to pracownicy, partnerzy, klienci i inne osoby, na rzecz których firma Zibb świadczy usługi.

Prawo – Ustawa o ochronie danych osobowych (Estonia) została przyjęta 12.12.2018 r. oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

1. Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy dane osobowe o Tobie, gdy korzystasz z naszych produktów lub usług lub w jakikolwiek sposób z nami współpracujesz. Zbieramy informacje o Tobie z różnych źródeł, takich jak:

 • Aplikacje, osobiste sprawozdania finansowe i inne pisemne lub elektroniczne komunikaty, które odzwierciedlają informacje, takie jak imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, zawód, aktywa i dochody.
 • Historia transakcji na koncie, w tym saldo konta, rekordy rozliczeniowe i wykorzystanie karty kredytowej.

Obejmuje to zbieranie informacji, gdy:

 • Skontaktujesz się z nami – na przykład podczas rejestracji, wypełniania wniosku lub formularza zamówienia, pozostawienia nam recenzji, czy złożenia reklamacji.
 • Korzystaj z naszych produktów lub usług – na przykład podczas przeprowadzania transakcji, korzystania z karty debetowej lub kredytowej lub dokonywania transakcji wymiany.
 • Odwiedzasz nasze strony internetowe lub skorzystaj z naszych aplikacji mobilnych.

Informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą obejmować:

 • Informacje o Twoich danych identyfikacyjnych, w tym imię i nazwisko, data urodzenia i inne informacje identyfikacyjne.
 • Informacje o danych do korespondencji mogą zawierać Twój aktualny adres i miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e–mail.
 • Informacje dotyczące danych transakcji mogą obejmować informacje finansowe, informacje o transakcjach, dane karty.
 • Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe lub korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, zbieramy dane o użytkowaniu – informacje o Twojej lokalizacji, adresie IP, typie i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym i wszelkich witrynach zewnętrznych, do których uzyskujesz dostęp.
 • Poznaj swojego klienta – informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i inne informacje do zweryfikowania.
 • Inne dane osobowe, takie jak szczegóły interakcji z nami.

2. Jakie masz prawa?

Masz prawo do przejrzystych informacji, komunikacji i sposobu wykonywania swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą o ochronie danych osobowych (Estonia). Twoje podstawowe prawa wynikające z przepisów prawa:

 • prawo do otrzymywania informacji;
 • prawo dostępu;
 • prawo do usunięcia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody.

Masz prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych. Informacje powinny być zwięzłe, przejrzyste, zrozumiałe, łatwo dostępne i napisane jasnym i zrozumiałym językiem.

Masz prawo zażądać szczegółów dotyczących Twoich danych osobowych, które posiadamy, zgodnie z prawem.

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki (prawo do „bycia zapomnianym”). Dotyczy to następujących przypadków:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z określonymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach lub wykonania zadania w interesie publicznym / sprawowaniu władzy publicznej (w tym profilowania), marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jednak prawo to nie ma zastosowania, jeśli mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym ma miejsce domniemane naruszenie.

Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, powiadamiając nas o tym na piśmie.

3. Jak zbieramy Twoje dane?

Zbieranie bezpośrednie

Większość powyższych informacji zbieramy bezpośrednio od Ciebie, gdy przesyłasz je na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych. Obejmuje to informacje, takie jak dane kontaktowe, informacje rejestracyjne i zgłoszenia serwisowe. Jeśli nie chcesz udostępniać swoich danych, możesz zrezygnować z udziału w niektórych usługach lub działaniach.

Zbieranie pośrednie – pliki cookie i inne technologie

Ekosystem Zibb wykorzystuje pliki cookie i lokalną pamięć urządzenia, aby oferować i świadczyć spersonalizowane usługi. Możemy wykorzystać te technologie do:

 • dostarczania spersonalizowanych treści na podstawie korzystania z Witryn;
 • umożliwia ułatwienie korzystania ze stron internetowych poprzez zapamiętywanie i wykorzystywanie danych kontaktowych, informacji o zakupach oraz danych rejestracyjnych.
  Korzystamy z następujących rodzajów technologii:

Plik cookie. Plik cookie to niewielka ilość danych, które są wysyłane do Twojej przeglądarki z serwerów internetowych i przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Pliki cookie pozwalają nam zidentyfikować Twoją przeglądarkę jako unikalnego użytkownika. Pliki cookie mogą wiązać się z przekazywaniem informacji od nas do Ciebie i od Ciebie do nas. Niektóre pliki cookie są „trwałe” i są używane przez nas za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Inne pliki cookie nazywane są „plikami cookie sesji” i są używane tylko podczas określonej sesji przeglądania i wygasają po z góry określonym czasie. Możemy na przykład użyć pliku cookie sesji, aby zapamiętać, że przeszedłeś już przez określone menu. Możemy również wykorzystywać „analityczne pliki cookie”, które umożliwiają usługom analizy sieciowej rozpoznanie Twojej przeglądarki lub urządzenia i, na przykład, określenie, czy odwiedzałeś już nasze strony internetowe, co przeglądałeś lub klikałeś i jak nas znalazłeś. Informacje te są udostępniane anonimowo wyłącznie do celów analizy statystycznej.

Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce lub ustawić przeglądarkę tak, aby ostrzegała Cię, gdy pliki cookie są wysyłane. Wyłączenie plików cookie może spowodować utratę niektórych funkcji lub funkcjonalności. Pamiętaj również, że wyłączenie plików cookies jest zależne od przeglądarki.

Pliki dziennika. Podobnie jak większość standardowych serwerów witryn internetowych, używamy plików dziennika. Pliki dziennika śledzą adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające / wyjściowe, typ platformy, znacznik daty / godziny i współczynniki klikalności. Używamy tych informacji do analizowania trendów, administrowania witryną, zapobiegania oszustwom, zbiorczego śledzenia nawigacji w witrynie i gromadzenia szerokich informacji demograficznych do użytku zbiorczego.

4. Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Bardzo uważnie podchodzimy do wykorzystywania Twoich informacji. Używamy jej do dostarczania naszych produktów i świadczenia naszych usług. Używamy również Twoich informacji do innych celów, takich jak lepsze zrozumienie Ciebie i Twoich potrzeb oraz informowanie Cię o innych produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane w następujących celach:

4.1 Świadczenie usług finansowych;
4.1.1 Identyfikacja klienta;
4.1.2 Obsługa konta / usługi płatnicze:
4.1.2.1 Zapewnienie płatności;
4.1.2.2 Wydawanie i obsługa kart płatniczych / kredytowych;
4.1.3 Świadczenie usług zdalnej instytucji finansowej:
4.1.3.1 Świadczenie usług platformy;
4.1.3.2 Świadczenie usług przez telefon;
4.1.3.3 Świadczenie usług aplikacji mobilnych;
4.1.3.4 Korzystanie z plików cookie;
4.1.4 Egzekwowanie obowiązków ustawowych:
4.1.4.1 Badania „Poznaj swojego klienta”, w tym identyfikacja klienta, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz wyjaśnienie osoby na eksponowanym stanowisku politycznym;
4.1.4.2 Agencje / dochodzenia rządowe itp. Zgodność z żądaniami organów ścigania;
4.1.4.3 Zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, takimi jak podejrzane i nietypowe systemy śledzenia transakcji i raportowanie.
4.2 Obsługa klienta:
4.2.1 Zapewnianie wsparcia przez e–mail;
4.2.2 Wypełnianie formularzy zgłoszeniowych online;
4.2.3 Udostępnianie komunikatora internetowego;
4.2.4 Świadczenie usług poczty elektronicznej.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Estonia), ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) oraz zobowiązaniem do zachowania poufności zawartym w Umowie dotyczącej warunków świadczenia usług, a także będziemy wykorzystywać i przechowywać takie dane wyłącznie w zakresie i zakresie, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na platformach i informowania użytkowników platform.

5. Ujawnienie informacji

Nie ujawnimy żadnych Twoich danych osobowych, chyba że uzyskamy Twoją zgodę lub w szczególnych okolicznościach, na przykład, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przez prawo.

Dane zbiorcze

Możemy ujawniać ślepe zagregowane dane i statystyki użytkowników potencjalnym partnerom i innym stronom trzecim. Ślepe dane to dane, które nie identyfikują osoby.

Inne

Możemy również ujawnić Twoje dane w szczególnych przypadkach, na przykład gdy uważamy, że musimy ujawnić informacje w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobie, która może naruszyć naszą Umowę dotyczącą warunków świadczenia usług lub może zaszkodzić lub ingerować z naszymi prawami lub własnością, innymi użytkownikami lub klientami strony internetowej lub kogokolwiek, kto może zostać skrzywdzony w wyniku takich działań. Możemy ujawniać informacje o koncie lub uzyskiwać do nich dostęp, jeśli w dobrej wierze uważamy, że jest to wymagane przez prawo oraz w celach administracyjnych i innych, które naszym zdaniem są niezbędne do utrzymania, utrzymania i ulepszania naszych produktów i usług.

W miarę rozwoju naszej firmy możemy kupować lub sprzedawać firmy lub aktywa. W takich transakcjach poufne informacje o klientach są zwykle jednym z przekazywanych aktywów biznesowych. W przypadku transakcji obejmującej sprzedaż części lub całości działalności Zibb, informacje o klientach i odwiedzających witrynę mogą stanowić jeden z przenoszonych aktywów i mogą zostać ujawnione w związku z negocjacjami dotyczącymi proponowanej transakcji. W takim przypadku przekazywane informacje mogą podlegać innej polityce prywatności.

Bezpieczeństwo

6. W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Używamy różnych środków bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność Twoich informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać Twoje informacje tak długo, jak ich potrzebujemy.

Przechowujemy Twoje dokumenty papierowe i elektroniczne w bezpiecznych budynkach i systemach. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Zibb.

Bezpieczeństwo systemu

Kiedy wchodzisz na nasze strony internetowe lub aplikacje mobilne, pobierasz portfele, szyfrujemy dane przesyłane z Twojego komputera do naszych systemów, aby nikt inny nie miał do nich dostępu. Posiadamy zapory ogniowe, wykrywanie włamań i skanery antywirusowe, które zatrzymują wirusy i nieautoryzowany dostęp do naszych systemów.

Używamy technologii Secure Sockets Layered (SSL), aby zapewnić pełne szyfrowanie i bezpieczne przesyłanie informacji przez Internet.
Używamy technologii szyfrowania PCI DSS dla numerów kart płatniczych, haseł i informacji rejestracyjnych. Każda sesja wymagana do uwierzytelniania dwuskładnikowego zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń, wymagając więcej niż tylko hasła i nazwy użytkownika do zalogowania.

7. W jaki sposób Zibb chroni informacje finansowe?

Zachowanie poufności Twoich informacji finansowych jest dla nas bardzo ważne. Wszelkie statystyki użytkowników, które możemy dostarczyć potencjalnym partnerom finansowym, są dostarczane wyłącznie w postaci zbiorczej i nie zawierają żadnych danych osobowych dotyczących żadnego użytkownika indywidualnego lub korporacyjnego.

8. Naruszenie

Jeżeli naruszenie może prowadzić do wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności człowieka, musimy poinformować Cię bezpośrednio i niezwłocznie.
Naruszenie danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych lub dostępu do nich. Obejmuje to naruszenia, które są wynikiem zarówno przypadkowych, jak i celowych okoliczności. W przypadku wycieku danych osobowych poinformujemy Cię o tym niezwłocznie, a jeśli to możliwe, nie później niż 72 godziny po tym, jak się o tym dowiemy. Naruszenia danych osobowych mogą obejmować:

 • dostęp nieuprawnionej strony trzeciej;
 • przesłanie danych osobowych do niewłaściwego odbiorcy;
 • urządzenia komputerowe zawierające dane osobowe zostały zgubione lub skradzione;
 • zmiana danych osobowych bez zgody;
 • utrata dostępności danych osobowych.

Może to skutkować wykorzystaniem takich informacji przez osoby trzecie do własnych celów, legalnych lub niezgodnych z prawem. W rezultacie, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które przekazujesz nam lub naszym serwisom. Po otrzymaniu Twoich danych dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ich ochronę w naszych systemach.