Zibb Risk – funkcje systemu ubezpieczeń kryptowaluty Zibb Coin

Ubezpieczenie kryptowaluty Zibb Coin przed zmiennością jest jednym z rodzajów ubezpieczenia wartości materialnych. Zibb Risk ma na celu ochronę interesów finansowych klienta przed ryzykiem utraty wartości.

Na każdym rozwiniętym rynku ubezpieczenia zawsze były ważnym narzędziem dającym gwarancję rzetelności. Zibb Company zapewnia niezawodną strukturę ubezpieczenia Zibb Risk, w której płatności ubezpieczeniowe mogą znacznie wyeliminować niepożądane okoliczności i pokryć ryzyko związane ze zwiększoną zmiennością rynku. Kryptowaluta Zibb Coin ma indywidualną księgę bez bloków, oprogramowanie komputerowe, które kontroluje transakcje aktywów w walucie cyfrowej między stronami, biorąc pod uwagę szereg warunków, zgodnie z inteligentną umową. Zapewnia to rzetelność wywiązywania się z warunków umów, zwiększa stopień kontroli nad danymi, automatyczne szyfrowanie i przechowywanie w rozproszonym rejestrze.

Zibb Coin jest rozwijany z ograniczoną jednorazową emisją, co jest ważną zaletą dla pieniądza cyfrowego i prawie całkowicie wyklucza gwałtowny spadek ich notowań z powodu nadwyżki podaży nad popytem.

Jednak ubezpieczenie Zibb Company pozostaje priorytetowym narzędziem ochrony aktywów klientów przed możliwymi nieprzewidywalnymi ryzykami, większość inwestorów będzie zainteresowana gwarancjami i ochroną ich aktywów przed niekorzystnymi zmianami kursów walut. Tym samym Zibb Coin zwiększa swoją atrakcyjność inwestycyjną dzięki pokryciu strat w przypadku możliwego spadku ceny w ekwiwalencie odszkodowania ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie kryptowaluty Zibb Coin za pomocą usługi Zibb Risk to „inteligentny” inteligentny kontrakt ubezpieczeniowy z indywidualnymi warunkami zmienności, w którym inwestor zatrzymuje swój kapitał, gdy trend cenowy zmienia się w kierunku ujemnym poniżej 20%. Klient może podłączyć ubezpieczenie tylko wtedy, gdy uczestniczy w określonym programie inwestycyjnym systemu Zibb i posiada inteligentny kontrakt inwestycyjny. Ubezpieczenie majątku w Zibb Risk obejmuje okres, który klient wybiera samodzielnie:

  • 30 dni – koszt ubezpieczenia 2% sumy ubezpieczenia;
  • 60 dni – koszt ubezpieczenia 4% sumy ubezpieczenia;
  • 90 dni – koszt ubezpieczenia 6% sumy ubezpieczenia;
  • 180 dni – koszt ubezpieczenia 9% sumy ubezpieczenia;
  • 270 dni – koszt ubezpieczenia 12% sumy ubezpieczenia.

Kwota wypłaty za zdarzenie objęte ubezpieczeniem obliczana jest w równowartości od 1% do 80% i zależy od współczynnika ryzyka, który określa wysokość ochrony ubezpieczeniowej w przypadku spadku ceny kryptowaluty.

Klient otrzymuje odszkodowanie ubezpieczeniowe, jeśli w momencie zakończenia inteligentnego kontraktu inwestycyjnego i otrzymania dochodu za okres pracy, trend cenowy aktywów kryptograficznych spadł poniżej zadeklarowanej wartości i nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe.

Kryptowaluta Zibb Coin jest wykorzystywana w obiegu systemu Zibb, jest zaangażowana we wszystkie produkty i instrumenty finansowe, dlatego ubezpieczenie (Zibb Risk) jest niezbędną regulacją prawną w środowisku zwiększonego ryzyka i niższej polityki cenowej. Aby produkt pojawił się na rynku, konieczne jest zapewnienie konsumentowi stabilności i wyeliminowanie wszelkich możliwych zagrożeń dla biznesu.

Dostarczając naszą platformę zorientowaną na użytkownika jako rozbudowany mechanizm różnych usług, staramy się optymalnie reagować na potrzeby, w tym ubezpieczenie kryptowaluty Zibb Coin, w celu wyeliminowania ryzyka i zwiększenia stabilności.