Inteligentne kontrakty Zibb Coin

Cechy i zalety inteligentnych kontraktów

Inteligentne kontrakty Zibb Coin to kontrakty, warunki których są regulowane za pośrednictwem kodu. Jest to oprogramowanie komputerowe, które kontroluje transakcje z aktywami Zibb Coin między stronami z zastrzeżeniem szeregu warunków. Program ten jest niezbędny do zagwarantowania wywiązania się z zobowiązań przez strony transakcji oraz do automatyzacji procesu finansowego. Ponadto dzięki inteligentnym kontraktom można uniknąć wystąpienia sytuacji spornych, postępując zgodnie z zasadami uwzględnionymi w kontrakcie i poprzez dokonanie wymaganych działań.

Dzięki automatycznej realizacji żadna ze stron nie może odmówić wykonania zobowiązań wynikających z umowy, wówczas nie może dojść do sporu. Eliminowane są bariery w handlu, pożyczaniu, inwestowaniu takie jak niepewność co do wiarygodności drugiej strony, niska wycena czy wysoki koszt rozstrzygania sporów.

Funkcje inteligentnych kontraktów

 • kontrola nad realizacją umów, które zostały zawarte pomiędzy stronami;
 • zautomatyzowana działalność. Brak manipulacji ze strony pośredników, ponieważ umowa jest całkowicie kontrolowana przez sieć;
 • niezawodność. Wszystkie dokumenty są szyfrowane i wysyłane do przechowywania w rozproszonej księdze. Utrata dokumentów jest całkowicie wykluczona;
 • kopia zapasowa. Każdy uczestnik sieci ma kopie danych;
 • bezpieczeństwo. Dzięki kryptografii i szyfrowaniu całkowicie wykluczona jest możliwość włamania lub kradzieży;
  szybkość. Kod oprogramowania inteligentnych kontraktów można wykorzystać do automatyzacji procesów, eliminując w ten sposób potrzebę ręcznego zarządzania nimi;
 • rentowność. Ponieważ korzystanie z inteligentnych kontraktów eliminuje potrzebę korzystania z usług pośrednika, nie musisz płacić za potwierdzenie prawnej strony transakcji;
 • precyzja. Rozpatrywane umowy pozwalają uniknąć błędów typowych przy ręcznym wypełnianiu formularzy i raportów.

Przejrzystość dla użytkownika

Zibb Coin daje możliwość zawarcia inteligentnej kontraktów między stronami w formie czytelnej dla człowieka. Przejrzystość i łatwość postrzegania przez użytkowników były i pozostają jedną z głównych zasad tej kryptowaluty.

Dlatego dla osób nieobeznanych z programowaniem inteligentny kontrakt Zibb Coin przedstawia wynik w zrozumiałej formie.

Oto co jest dostępne w inteligentnych kontraktach:

 • dowolne zmienne opisujące aktualny stan DAG;
 • kwoty otrzymane w transakcjach, dane z transakcji;
 • kto wysłał transakcję, informacje o aktywach (asset);
 • dostęp do różnych danych publicznych z DAG;
 • salda, operacje arytmetyczne i logiczne;
 • niektóre funkcje matematyczne, kryptograficzne (tworzenie skrótu, weryfikacja podpisu).

Jak działają inteligentne kontrakty?

Wszystkie typy inteligentnych kontraktów są tworzone automatycznie, gdy użytkownik wykonuje określoną transakcję finansową. Inteligentne kontrakty różnią się strukturą i zawartością informacji finansowych, zależy to od celu wykorzystania kryptowaluty Zibb Coin. Portfel Zibb Coin Wallet i wszystkie usługi systemu Zibb, w którym kryptowaluta jest aktywem w obiegu, mają wbudowane funkcje, które upraszczają tworzenie inteligentnych kontraktów. Użytkownik składa wniosek o określony rodzaj transakcji z kryptowalutą Zibb Coin, a inteligentny kontrakt jest tworzony automatycznie. Inteligentna umowa zawsze ma kilka warunków, które określają: kiedy zostanie przyznany dochód lub oprocentowanie kredytu, kiedy kwota płatności lub zabezpieczenia zostanie zwrócona, kiedy wygasa pożyczka, lokata, inwestycja lub inny program. Gdy tylko warunki zostaną zdefiniowane i funkcja zostanie potwierdzona, użytkownik otrzymuje inteligentny kontrakt i akceptuje jego warunki.

Przypadki użycia inteligentnych kontraktów

Przypadki użycia inteligentnych kontraktów na Zibb Coin to transakcje warunkowe, ubezpieczenia, pożyczki, depozyty, inwestycje, wszędzie tam, gdzie ma sens warunkowanie transakcji. Inteligentne kontrakty służą do skutecznego eliminowania nieufności pomiędzy stronami i są zobowiązaniem z pewnymi gwarancjami.