Zadania statystyki finansowej systemu Zibb

Na obecnym etapie działalności istotna jest rola statystyki finansów przedsiębiorstw. Specyfika statystyki finansowej polega na tym, że dzięki finansom środki są rozdzielane i wykorzystywane na potrzeby procesu produkcyjnego i inne.

Dla Zibb Company finanse odgrywają kluczową rolę w dystrybucji zysków generowanych w obszarach produktów instytucjonalnych (stron internetowych) systemu Zibb. Kiedy wszystkie procesy finansowe systemu Zibb są przedstawione w postaci ilościowych wskaźników statystycznych, stają się one zdefiniowanymi i znaczącymi cechami zarządzania.

Zibb Stats (zibbstats.com) finansów wykorzystuje różne metody i techniki matematyczne do analizy konkretnej sytuacji w dziedzinie finansów i wyciągnięcia niezbędnych wniosków. Możemy zatem powiedzieć, że Zibb Stats odgrywa nieocenioną rolę w uogólnionym instrumencie finansowym z pełnym ekosystemem, w którym wymagana jest pełna analiza i terminowe rozliczanie.

Zibb Stats oznacza pełną kontrolę nad wszystkimi wskaźnikami, saldami i dochodami całego systemu Zibb, w tym narzędzi (stron internetowych): Zibb Browser, Zibb Mail, Zibb Coin, Zibb Protocol, Zibb Wallet, Zibb Risk, Zibb Holder, Zibb Bank, Zibb Trade, Zibb Рay, Zibb Exchange, Zibb Invest, Zibb Рartner, Zibb Сhat, Zibb Сloud, Zibb Products.

Zestawienie, grupowanie (klasyfikacja)

Materiały zawierające dane dla każdej jednostki i łącznie. Celem Zibb Stats jest uporządkowanie tych danych finansowych i zapewnienie obszernego zestawienia finansowego, które obejmuje grupowanie wszystkich niezbędnych danych.

Analiza

Metodę wskaźników ekonomicznych, która jest najpowszechniejszym i najważniejszym instrumentem badań finansowych systemu Zibb, wykorzystujemy przy charakteryzowaniu tak ważnych procesów, jak zmiany wolumenu aktywów, zmiany polityki cenowej, zmiany w obszarze inwestycyjnym i bankowym (pożyczki, ubezpieczenia, inne działalność pośrednictwa finansowego). Z kolei wskaźniki dynamiczne pozwalają dokładnie ocenić, jak rozwijają się kierunki finansowe systemu Zibb.

Zasoby danych finansowych całego systemu Zibb, w tym wymienionych powyżej narzędzi (stron internetowych), są tworzone ze świadczonych usług, przyjętych i spełnionych zobowiązań. Dla użytkowników systemu Zibb Stats prezentowane są w postaci zrozumiałych tabel ze wskaźnikami rentowności każdej struktury w postaci podsumowania i oddzielnie według kierunku, online. Użytkownik widzi wszystkie statystyki finansowe systemu Zibb w domenie publicznej, jest właścicielem informacji o całkowitym dochodzie netto firmy Zibb i jej dochodzie netto, z którego otrzymuje zysk, zgodnie z bieżącymi zobowiązaniami.