UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZIBB

Uzyskując dostęp do witryn internetowych (jednostek instytucjonalnych) należących do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zibb i które są częścią systemu Zibb oraz wszelkich usług dostępnych za pośrednictwem tych witryn internetowych (zwanych dalej „usługami”), Użytkownik wyraża zgodę z niniejszymi Warunkami użytkowania systemu Zibb. Usługi stanowią własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zibb („Zibb Company”) i wszystkich spółek partnerów powiązanych z Zibb Comapny i są przez nią kontrolowane, a terminy „my, nasz lub nasze” odnoszą się do tych firm. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami lub jeśli ograniczają one Twoje prawa i obowiązki, niezwłocznie zaprzestaj korzystania z usług systemu Zibb.

Zibb Company zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w niniejszych zasadach, w tym między innymi we wszelkich zasadach lub dyrektywach dotyczących witryny, w dowolnym czasie i według własnego uznania. Powiadomimy o tych zmianach, publikując zmienione zasady na stronie i zmieniając datę u góry zasad. Zmiany te będą miały zastosowanie w tym momencie do wszystkich obecnych i przyszłych sposobów korzystania z usług. Dalsze korzystanie z usług oznacza akceptację takich zmian.

PREAMBUŁA

Zibb Company dostarcza wielofunkcyjny system, w kontekście poszczególnych serwisów internetowych, z własną infrastrukturą, która umożliwia użytkownikom otrzymywanie różnorodnych informacji oraz korzystanie z rozbudowanych usług finansowych.

System Zibb obejmuje następujące jednostki instytucjonalne (strony internetowe): Zibb Browser, Zibb Mail, Zibb Coin, Zibb Protocol, Zibb Wallet, Zibb Risk, Zibb Holder, Zibb Bank, Zibb Trade, Zibb Pay, Zibb Exchange, Zibb Invest, Zibb Partner, Zibb Сhat, Zibb Сloud, Zibb Products, Zibb Stats.

Nowe produkty systemu Zibb, zdefiniowane na mapie rozwoju, zostaną opracowane i dodane jako kapitalizacja i ekspansja firmy Zibb.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Terminologia

Na potrzeby niniejszej zgody z warunkami korzystania Zibb ma zastosowanie następujące słownictwo, które zdefiniowano poniżej jako:

Firma (Zibb Company): Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zibb.

System Zibb: jednostki instytucjonalne (strony internetowe) obsługiwane przez główne firmy Private limited company Zibb, Malta i Estonia, jej spółki zależne i / lub firmy, posiadające następstwo prawne, które świadczą usługi w globalnej sieci Internet i znajdują się pod adresem: zibb.com, zibbmail.com, zibbcoin.com, zibbprotocol.com, zibbwallet.com, zibbrisk.com, zibbholder.com, zibbank.com, zibbtrade.com, zibbpay.com, zibbexchange.com, zibbinvest.com, zibbpartner.com, zibbchat.com, zibbcloud .com, zibbads.com, zibbstats.com.

Ustawa: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 19 grudnia 2007 r., weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

Użytkownik: osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w systemie Zibb.

Konto: portfel elektroniczny, konto w systemie, zarejestrowane na imię Użytkownika.
Uwierzytelnianie: procedura uwierzytelniania, która pozwala firmie Zibb potwierdzić, że połączenie zostało nawiązane przez użytkownika przy użyciu elektronicznych poświadczeń.

Cennik: Lista opłat związanych ze wszystkimi transakcjami i operacjami w systemie Zibb.

Tożsamość elektroniczna: identyfikator użytkownika, hasło i kod dostępu użytkownika zapewniają bezpieczne uwierzytelnianie.

Aplikacje: wszystkie aplikacje dostępne na Windows, Mac OS Android, iOS, a także portfele do pobrania.

Weryfikacja: Procedury wykonywane przez Zibb Company w celu otrzymania i przetworzenia zestawu dokumentów od użytkownika, potwierdzających zawód i tożsamość użytkownika lub tożsamość upoważnionych osób użytkownika, a także opisujących czynności użytkownika.
Usługi finansowe i usługi związane z płynnością finansową są świadczone przez Zibb Company na podstawie licencji Ministerstwa Gospodarki i Komunikacji. Zibb Company podlega prawu Malty i Estonii oraz prawu krajów, w których zarejestrowane są spółki zależne.

Rejestracja i założenie konta

Aby uzyskać dostęp i korzystać ze wszystkich usług systemu Zibb, klient musi utworzyć konto lub jedno konto umożliwiające dostęp do wszystkich witryn internetowych w usłudze pocztowej Zibb Mail (zibbmail.com), zwanej dalej („konto dostępu”).

Klient zgadza się:

– podawać dokładne, aktualne i kompletne informacje podczas tworzenia konta;
– utrzymywać i niezwłocznie aktualizować informacje o koncie, aby były dokładne, kompletne i aktualne;
– zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych logowania oraz ograniczyć dostęp do swojego konta, komputera lub urządzenia mobilnego;
– Natychmiast powiadomić administrację systemu Zibb o wykryciu lub podejrzeniu jakichkolwiek naruszeń bezpieczeństwa związanych ze stronami internetowymi i przejmuje odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na koncie i akceptuje wszelkie ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Przedmiot

Zasady te regulują stosunki między Zibb Company, jej spółkami zależnymi i następcami a użytkownikiem systemu Zibb. Nawiązując relację biznesową ze Spółką Zibb, rejestrując się w systemie Zibb, użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się z tymi zasadami, zgadza się z warunkami i potwierdza, że ​​są one wiążące. Niniejsza umowa z regulaminem jest jednolita dla całego systemu Zibb, kontrolowanych mechanizmów, użytkowników stron internetowych i usług, z których korzystają.

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest świadczenie usług przez system Zibb na rzecz Użytkownika, na odpowiednich platformach oraz w formacie określonym na każdej z platform. Strony internetowe systemu Zibb świadczą usługi zgodnie z główną działalnością linii biznesowej, charakterystyką techniczną i finansową, które stanowią główną funkcjonalność tych platform:

⁃ Zibb Browser (zibbrowser.com) – rozbudowana wyszukiwarka internetowa;
⁃ Zibb Mail (zibbmail.com) – usługa poczty elektronicznej;
⁃ Zibb Coin (zibbcoin.com) – kryptowaluta;
⁃ Zibb Protocol (zibbprotocol.com) – usługa przetwarzania transakcji Zibb Coin;
⁃ Zibb Wallet (zibbwallet.com) – portfel internetowy Zibb Coin;
⁃ Zibb Risk (zibbrisk.com) – usługa ubezpieczenia kryptowaluty Zibb Coin;
⁃ Zibb Holder (zibbholder.com) – system przechowywania i dywidendy;
⁃ Zibb Bank (zibbank.com) – komercyjny system pożyczkowo–depozytowy B2B;
⁃ Zibb Trade (zibbtrade.com) – platforma do handlu i wymiany aktywów cyfrowych;
⁃ Zibb Pay (zibbpay.com) – dostawca płatności (akceptacja handlowców);
⁃ Zibb Exchange (zibbexchange.com) – usługa wymiany elektronicznej;
⁃ Zibb Invest (zibbinvest.com) – platforma do inwestycji zewnętrznych;
⁃ Zibb Partner (zibbpartner.com) – strona z rozbudowanym programem partnerskim;
⁃ Zibb Chat (zibbchat.com) – aplikacja komunikatora;
⁃ Zibb Сloud (zibbcloud.com) – przechowywanie w chmurze;
⁃ Zibb Products (zibbads.com) – usługa tworzenia i umieszczania reklam;
⁃ Zibb Stats (zibbstats.com) – Zorganizowana otwarta księgowość automatycznych procesów działalności finansowej.

Postanowienia

Główne logowanie do wielofunkcyjnego systemu Zibb odbywa się poprzez uruchomienie przeglądarki internetowej i otwarcie strony głównej serwera przeglądarki Zibb (pod adresem zibb.com), poprzez jedno konto dostępu do systemu w Zibb Mail (zibbmail.com).

Do procedury uwierzytelniania w systemie Zibb za pośrednictwem jednego konta wymagana jest nazwa użytkownika, hasło i kod weryfikacyjny. Powiadomienie PUSH na telefon komórkowy lub po podłączeniu do systemu za pomocą Google Authenticator generowany jest kod weryfikacyjny w programie Google Authenticator.

Wszystkie oficjalne wiadomości (prośby, powiadomienia i inne informacje kierowane do Użytkownika) należy przesyłać na osobiste konto e–mail Zibb Mail (zibbmail.com).

Niniejsza Umowa dotycząca korzystania z usług systemu Zibb jest oferowana na warunkach oferty publicznej i jest umieszczana w Internecie na stronie głównej systemu Zibb. Zasady uważa się za uzgodnione przez zawartą z chwilą akceptacji oferty przez użytkownika. Zibb Company i użytkownik przyjmują do wiadomości, że wypełnienie formularza rejestracyjnego online w celu korzystania z usług systemu Zibb jest równoznaczne z akceptacją oferty (przyjęcie przez użytkownika oferty firmy Zibb, zgodę i akceptację regulaminu).

Akceptacja niniejszego regulaminu jest bezwarunkową i pełną akceptacją wszystkich warunków przez użytkownika bez żadnych zmian i (lub) uzupełnień z jego strony.

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownika, nie wszystkie usługi oferowane przez Zibb Company mogą być dostępne dla użytkownika.

Zibb Company zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia współpracy z użytkownikiem bez podania przyczyny.

Zibb Company zastrzega sobie prawo do przeprowadzania dodatkowych procedur weryfikacyjnych podczas nawiązywania relacji biznesowych z użytkownikiem.

Jeśli użytkownik nie został osobiście zidentyfikowany przez przedstawiciela Zibb Company i jeśli autentyczność przesłanych dokumentów do serwisu w systemie Zibb nie zostanie zweryfikowana z oryginałami przez przedstawiciela firmy Zibb, Zibb Company zastrzega sobie prawo do dodatkowych procedur weryfikacji użytkownika.

Zibb Company przeprowadza dodatkowe procedury weryfikacji użytkowników, a także dogłębną wstępną i okresową analizę mieszkańców krajów znajdujących się na listach OFAC, FATF, a także użytkowników eksponowanych politycznie.

SZCZEGÓŁOWE CZĘŚCI UMOWY

Zibb Browser to rozbudowana wyszukiwarka internetowa.

Zibb Mail to usługa poczty elektronicznej.

Zibb Cloud to usługa przechowywania treści w chmurze.

Twoja prywatność

Dbamy o Twoją prywatność. „Polityka prywatności” opisuje, jakie rodzaje danych zbieramy, gdy otrzymujemy je od Ciebie i Twoich urządzeń (dalej „Dane”), w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane i na jakich podstawach prawnych opieramy się podczas przetwarzania Twoich danych.

Twoje treści

Przeglądarki Zibb Browser umożliwia przechowywanie lub wysyłanie treści lub otrzymywanie materiałów od innych osób. Nie rości sobie prawa własności do Twoich treści. Twoje treści pozostają treściami i jesteś za nie odpowiedzialny.

Opcje

Wraz z wyszukiwarką, Zibb zawiera wszystkie usługi, które są zwykle zawarte w aplikacjach społecznościowych, takie jak Zibb News, Zibb Trends, Zibb Maps i Zibb Wallpaper Gallery i wiele innych. Posiada wbudowany moduł finansowy, który zawiera pełną analitykę i informacje z całego globalnego sektora finansowego. Korzystając z dostępnego interfejsu i filtrów wyszukiwania, możesz zapoznać się z przydatnymi informacjami, takimi jak blogi, kanały, fora, inne witryny i rekomendacje z dziedziny finansów.

Zibb Mail – umożliwia otwarcie osobistego konta e–mail i uzyskanie dostępu do wszystkich jednostek instytucjonalnych (stron internetowych) Zibb oraz użytecznych i unikalnych funkcji i wyników wyszukiwania. Ustawienia panelu są dość rozbudowane, więc możesz dostosować aplikację do swoich upodobań.

Zibb Cloud – możliwość zwiększenia miejsca na pamięć, wykorzystując obszerne dodatkowe przechowywanie w chmurze, oprócz dokumentów, tabel, prezentacji, obsługuje pliki ponad 100 typów, w tym PDF, CAD i inne.

Posiada własną wersję na urządzenia z systemem iOS, Android. Opcje wyszukiwania są szerokie i zróżnicowane, podobnie jak tradycyjne wersje przeglądarek. Jedną z głównych zalet aplikacji jest łatwość obsługi. Otwórz go, a zobaczysz obraz tła i pasek wyszukiwania. Ta aplikacja rejestruje każde Twoje wyszukiwanie, tekst lub głos, dzięki czemu masz pełną historię wszystkich swoich ostatnich historii.

Warunki

Umieszczając informacje o użytkowniku w przeglądarce Zibb Browser w identyfikatorze Zibb Mail ID, użytkownik automatycznie i bezwarunkowo przyznaje systemowi Zibb wyłączne prawo do korzystania ze swojej opcji tłumaczenia na całym świecie i bez ograniczeń czasowych na stronach internetowych według własnego uznania. Użytkownik potwierdza, że ​​posiada odpowiednie uprawnienia i uprawnienia do nadania określonych praw do korzystania z niej.
Indeksowanie stron internetowych, a także tworzenie (porządkowanie) wyników wyszukiwania w serwisie odbywa się automatycznie zgodnie z ustalonymi kryteriami trafności, które można zmienić, aby poprawić jakość wyszukiwania według uznania przeglądarki Zibb.

Zibb Browser nie śledzi, nie kontroluje, nie moderuje, nie cenzuruje zaindeksowanych witryn internetowych i wyników wyszukiwania z blogów i forów.
Świadcząc usługę, Zibb Browser nie podaje żadnych preferencji, nie wyraża swojego stosunku do zawartości serwisów i stron, żadnych informacji, a indeksowanie w żaden sposób nie oznacza poparcia dla opinii, punktów widzenia, wypowiedzi zawartych na blogach i forach ...

Wyniki wyszukiwania w module Financial prezentowane są w przeglądarce Zibb Browser w sposób możliwie najbardziej obiektywny i pełny dzięki automatycznemu indeksowaniu serwisów i stron finansowych znajdujących się w otwartej części Internetu oraz zgodnie z częstotliwością ponownego indeksowania przez specjalnie skonfigurowaną wyszukiwarkę.

Zibb Browser, bez sprzeczności z powyższym, zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, do decydowania, która strona powinna, a która nie powinna być uwzględniona w bazie wyszukiwania modułu Financial, a także pytania o wykluczenie strony internetowej, stron z bazy wyszukiwania.

Samodzielnie dodanie do modułu wyszukiwania Financial jest możliwe, korzystając z formy dodawania, sprawdzania informacji i indeksowania pod kątem pojawienia się w bazie wyszukiwania serwisów, stron otwieranych w sensie dostępności po kliknięciu w link i których indeksowanie nie jest zabronione.
Użytkownik ma dostęp do funkcji oceny usług organizacji, a także zamieszczania komentarzy / recenzji i / lub usług partnerów serwisu Zibb Browser. Oceny i recenzje użytkowników są publikowane w witrynie i mogą być dostępne w witrynach osób trzecich.

Zibb Browser nie weryfikuje ani nie kontroluje informacji w żaden inny sposób i nie gwarantuje dokładności, dokładności, kompletności i jakości informacji, w tym ich zgodności z przepisami prawa i przestrzegania praw osób trzecich. Zibb Browser nie ponosi odpowiedzialności za informacje w żadnych okolicznościach. Użytkownik musi niezależnie ocenić wszystkie ryzyka związane z wykorzystaniem informacji, w tym ocenę wiarygodności, kompletności lub użyteczności tych informacji, a także ich zgodność z Prawem. Wszelkie spory, pytania, roszczenia związane z treścią, formą, dystrybucją lub innym wykorzystaniem informacji należy kierować do partnerów przeglądarki Zibb, którzy są właścicielami odpowiednich informacji.

Zibb Coin (zibbcoin.com) – kryptowaluta.

Zibb Protocol (zibbprotocol.com) – usługa przetwarzania transakcji Zibb Coin.

Zibb Wallet (zibbwallet.com) – portfel internetowy Zibb Coin.
Możliwości

Zibb Coin to kryptowaluta z niestandardowym oprogramowaniem. Zasób cyfrowy charakteryzujący się topologicznym sortowaniem w księdze i całkowitą decentralizacją. Uczestnicy systemu mają równe prawa, co wyklucza możliwość negatywnego wpływu ze strony państwa lub firmy. Dane Zibb (rejestr DAG) służą nie tylko do przeprowadzania transakcji, ale także do zarabiania pieniędzy poprzez podłączenie do dostaw energii i handlu.

Pulpit Zibb Wallet to oprogramowanie instalowane i używane na komputerze. Ten typ portfela zapewnia pełną kontrolę nad kluczami i środkami.
Mobilny portfel Zibb Wallet działa tak samo jak portfel na komputery stacjonarne, ale został zaprojektowany specjalnie jako aplikacja na smartfony. Umożliwia wysyłanie i odbieranie kryptowalut za pomocą kodów QR.

Klucze prywatne

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za klucze prywatne, które Ci udostępniamy lub które generujesz dla swojego Zibb Wallet. To oprogramowanie działa jak darmowy portfel cyfrowy typu open source z wieloma podpisami. Oprogramowanie nie jest kontem, na którym my lub inne osoby trzecie działamy jako pośrednicy finansowi lub depozytariusze Twojej kryptowaluty Zibb Coin.

Zgadzasz się na przechowywanie bezpiecznych kopii zapasowych wszystkich swoich kluczy prywatnych i haseł, których używasz do ich szyfrowania. Zapobiegniesz nieautoryzowanemu dostępowi lub korzystaniu z osobistego Zibb Wallet, konta usług Zibb Coin i niezwłocznie powiadomisz nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub użyciu.

Powiadomisz nas tak szybko, jak to możliwe, o każdym naruszeniu bezpieczeństwa Twojego systemu, sieci lub aplikacji twórców Zibb Wallet, Zibb Coin, Zibb Protocol, aby powiadomić nas o takim zdarzeniu. Będziesz współpracować z nami przy dochodzeniu każdego podejrzanego nieautoryzowanego dostępu do konta lub używania go przy użyciu poświadczeń lub kluczy prywatnych lub jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa Twojego konta, sieci lub aplikacji deweloperskich, a także przedstawisz nam wyniki wszelkich prowadzonych przez siebie dochodzeń.

Warunki

Kupno lub sprzedaż Zibb Coin. Możesz kupić Zibb Coin, korzystając z obsługiwanych walut cyfrowych i fiducjarnych zapisanych w Twoim portfelu.
Ładowanie. Możesz przesłać środki na swoje konto, korzystając z jednej z metod płatności dostępnych w systemie Zibb, na przykład karty kredytowej lub debetowej, kryptowaluty (Twój Zibb Wallet wyświetli pobrane Zibb Coin, gdy tylko operacja zakupu i pobierania zostanie zakończona). Zibb Wallet nie jest depozytem ani kontem inwestycyjnym, co oznacza, że ​​Zibb Coin przechowywane w Zibb Wallet nie są oprocentowane.
Informacje o koncie. Będziesz mógł zobaczyć saldo swojego portfela i historię transakcji, w tym: kwotę (i walutę) każdego zakupu Zibb Coin, dane identyfikacyjne płatnika i / lub odbiorcy (jeśli dotyczy), wszelkie naliczone opłaty (w tym zestawienie opłat) w przypadku wymiany walut, kurs wymiany oraz kwotę (w nowej walucie) po wymianie (jeśli jesteś płatnikiem) lub kwotę (w oryginalnej walucie) przed wymianą (jeśli jesteś odbiorcą), datę obciążenia lub uznania każdego zakupu Zibb Coin (w zależności od przypadku).

Zibb Pay (zibbpay.com) to system płatności (internetowy agent rozliczeniowy).

Zibb Exchange (zibbexchange.com) jest elektronicznym systemem wymiany walut.

Zibb Trade (zibbtrade.com) to platforma do handlu i wymiany aktywów cyfrowych.

Umowa dotycząca korzystania z platformy Zibb Pay (zibbpay.com)

System płatności Zibb Pay to oprogramowanie, które jest mechanizmem do realizacji rozliczania zobowiązań pieniężnych i / lub innych, płatności za towary i usługi w Internecie, a także do organizacji wzajemnych rozliczeń między jego użytkownikami.

Zatwierdzenie dostawcy

Na podstawie informacji, które przekazujesz nam podczas otwierania konta, uzyskujesz dostęp do protokołu API platformy Zibb Pay (zibbpay.com) w aplikacji dostawcy.

Protokół ten pozwoli na integrację serwisu z Zibb Pay i automatyczne akceptowanie Zibb Coin za pomocą bezblokowego rejestru Zibb Protocol (zibbprotocol.com), wymianę na inne kryptowaluty dostępne do wymiany, automatyczne wypłaty dostępnych kryptowalut i walut fiducjarnych.

Monitorowanie niezawodności

Interfejs API platformy Zibb Pay został zaprojektowany, aby pomóc Ci ulepszyć i chronić Twoje aplikacje deweloperskie. Zgadzasz się, że Zibb Pay może monitorować korzystanie z API Zibb Pay Platform w celu zapewnienia jakości, ulepszania produktów i usług, monitorowania i rozwiązywania problemów z korzystaniem z API platformy Zibb Pay oraz weryfikowania zgodności z niniejszą umową. Monitorowanie może obejmować dostęp do aplikacji deweloperskiej i korzystanie z niej, na przykład w celu zidentyfikowania problemów bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na usługi lub naszych użytkowników. Nie będziesz zakłócać tego monitorowania. Możemy użyć wszelkich środków technicznych, aby wyeliminować takie zakłócenia. Możemy zawiesić dostęp do API platformy Zibb Pay dla Ciebie lub Twojej aplikacji deweloperskiej bez powiadomienia, jeśli uznamy, że naruszasz niniejszą Umowę. Pozwolisz nam zweryfikować konfigurację i ustawienia związane z API platformy Zibb Pay i bezpieczeństwem Twoich aplikacji deweloperskich.

Ryzyka

Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z zasobów cyfrowych, ich sieci i protokołów wiąże się z poważnym ryzykiem. Twoim obowiązkiem jest poznanie wszystkich zagrożeń związanych z zasobami cyfrowymi, ich protokołami i sieciami. Mimo że Zibb Pay ostrzega przed niektórymi zagrożeniami związanymi z zasobami cyfrowymi, ich protokołami i sieciami, Zibb Pay nie odpowiada za ostrzeganie o wszystkich tych zagrożeniach.

Świadczenie usług

W przypadku zamówionych subskrypcji Zibb Pay dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby:

– udostępnić API platformy Zibb Pay zgodnie z warunkami naszego poziomu usług;
– udostępniać portfele Zibb Pay dla konta Użytkownika przez Internet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
– zapewniać standardowe wsparcie bez dodatkowych kosztów. Wszystkie oferowane przez nas usługi są świadczone „tak, jak są” i w miarę dostępności.

Zibb Pay to procesor płatności w kryptowalutach i innych zasobach elektronicznych. Zibb Pay umożliwia akceptowanie kryptowaluty Zibb Coin jako płatności za towary lub usługi oraz przetwarzanie wymiany w różnych kryptowalutach i automatyczne wypłaty w różnych pieniądzach elektronicznych. Usługi są dostępne dla firm i osób fizycznych, które sprzedają produkt lub usługę. Korzystając z Zibb Pay, upoważniasz nas do działania jako Twój agent, abyśmy mogli otrzymywać, przechowywać i rozprowadzać fundusze w Twoim imieniu oraz podejmować wszelkie działania, które uznamy za niezbędne do świadczenia usług i przestrzegania obowiązujących przepisów.

Ograniczenia dotyczące usług

Zibb Pay ustala i egzekwuje ograniczenia w korzystaniu z usług według własnego uznania. Zgadzasz się i nie będziesz próbować obchodzić takich udokumentowanych ograniczeń. Zibb Pay może opóźnić podpisanie każdej transakcji, którą uzna za podejrzaną lub będącą wynikiem naruszenia bezpieczeństwa. Zibb Pay nie składa żadnych obietnic ani nie gwarantuje czasu, jaki zajmie Zibb Pay podpisanie takich transakcji i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub odmowy podpisania takich transakcji.

Ochrona danych klientów

Będziemy utrzymywać administracyjne, fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Danych Klienta zgodnie z opisem w Dokumentacji. Te środki bezpieczeństwa będą obejmować między innymi środki zapobiegające dostępowi, wykorzystaniu, zmianie lub ujawnieniu Danych klienta przez naszych pracowników i podwykonawców, z wyjątkiem:

– świadczenie usług i zapobieganie, rozwiązywanie problemów serwisowych lub technicznych;
– zgodnie z niniejszą Umową i naszą aktualną Polityką prywatności;
– zgodnie z prawem lub za Twoją wyraźną pisemną zgodą.

Protokół Zibb Coin

Zibb Pay nie jest właścicielem ani nie kontroluje podstawowego protokołu programowania Zibb Protocol (zibbprotocol.com), który jest oparty na platformie Directed Acyclic Graph (DAG) i zarządza transakcjami Zibb Pay. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Zibb Pay nie ponosi odpowiedzialności za działanie protokołu bazowego i nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących ich funkcjonalności, bezpieczeństwa ani dostępności. Możesz dowiedzieć się wszystkich indywidualności pracy rejestru bezblokowego na zibbprotocol.com.

Opłaty i prowizje

Opłaty. Płacisz wszystkie opłaty za usługi. Zobowiązań płatniczych nie można anulować, a wypłacone prowizje nie podlegają zwrotowi. Podasz nam pełne i dokładne dane rozliczeniowe i kontaktowe oraz powiadomisz nas o wszelkich zmianach takich informacji.

Opłaty sieciowe. Cykliczne opłaty Zibb Pay wskazane w zamówieniu nie obejmują żadnych opłat ani prowizji, które mogą zostać poniesione w wyniku protokołów sieciowych powiązanych z zasobami cyfrowymi. Opłaty te mogą być znaczne. Opłaty te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i są poza naszą kontrolą. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za znajomość i zrozumienie takich opłat i potrąceń związanych z siecią. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszystkich takich opłat sieciowych. Zgadzasz się zwrócić Zibb Pay wszystkie takie opłaty, zgadzasz się, że Zibb Pay może wstrzymać takie opłaty lub potrącenia bezpośrednio z salda Twojego portfela lub kwot transakcji.

Podatki

Nasze opłaty nie obejmują podatków, opłat, ceł ani podobnych opłat rządowych jakiegokolwiek rodzaju pobieranych przez jakąkolwiek jurysdykcję (łącznie „Podatki”). Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie podatki związane z zakupami w ramach niniejszej Umowy. Dla jasności, ponosimy wyłączną odpowiedzialność za podatki naliczane nam od naszych dochodów, majątku i pracowników („Podatki Zibb Pay”).

Licencje i prawo własności

Licencja serwisowa. Z zastrzeżeniem spełnienia przez Ciebie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Zibb Pay udziela Ci niezbywalnej, niezbywalnej, odwołalnej, osobistej i niewyłącznej licencji zgodnie z naszymi obowiązującymi prawami własności intelektualnej do korzystania z zamówionych usług, wytycznymi i zasadami, o których mowa w niniejszej Umowie, API platformy Zibb Pay.

Polityka prywatności oraz Polityka AML & KYC opublikowane na stronie internetowej stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Umowa dotycząca warunków korzystania z usług serwisu wymiany walut elektronicznych Zibb Exchange (zibbexchange.com)

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług wymiany walut cyfrowych i elektronicznych na rzecz użytkownika przez serwis Zibb Exchange.

Procedura świadczenia usług

Zamówienie na usługi strony Zibb Exchange jest realizowane przez użytkownika poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem strony internetowej zibbexchange.com.

Usługa Zibb Exchange realizuje realizację wniosków na zasadzie nieodwołalnej zgodnie z warunkami systemu płatności.

Usługa Zibb Exchange nie wymaga weryfikacji, że nadawca i odbiorca środków zaangażowanych w transakcję to ta sama osoba, Zibb Exchange nie jest stroną w relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą środków lub waluty elektronicznej.

Usługa Zibb Exchange nie weryfikuje uprawnień i legalności posiadania przez użytkownika walut elektronicznych i / lub środków zaangażowanych w określoną transakcję.

Korzystając z usług strony Zibb Exchange, użytkownik potwierdza, że ​​jest legalnym właścicielem i rozporządza środkami i walutą elektroniczną związaną z daną płatnością.

Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego obliczania i płacenia wszystkich podatków wymaganych przez przepisy podatkowe w lokalizacji użytkownika.

Dbając o jakość usług świadczonych na rzecz użytkowników, Zibb Exchange zobowiązuje się do jak najszybszego wykonania wszelkich czynności w ramach niniejszej Umowy.

Wartość usług

Ceny usług Zibb Exchange są ustalane przez administrację i publikowane na stronie zibbexchange.com.

Zibb Exchange ma prawo do samodzielnej zmiany kursów walut elektronicznych oraz pobieranych prowizji w dowolnym momencie jednostronnie, co powiadamia użytkowników serwisu poprzez zamieszczenie informacji o tych zmianach na stronie internetowej zibbexchange.com.

Zapytanie utworzone przez użytkownika w serwisie zibbexchange.com wskazuje kurs, wysokość prowizji pobieranej za operację, wysokość prowizji Zibb Exchange, a także łączną kwotę przekazanych środków lub e–waluty.

Wymiana walut elektronicznych

Użytkownik zobowiązuje się do przekazania (przekazania) oryginalnej waluty w wysokości określonej we wniosku, a serwis Zibb Exchange zobowiązuje się do przekazania (przekazania) użytkownikowi powstałej waluty, obliczonej według kursu i zgodnie z taryfami.

Wysokość prowizji za usługę strony Zibb Exchange znajduje odzwierciedlenie w aplikacji i jest potwierdzana przez użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Dalej” na jednej ze stron interfejsu użytkownika podczas umieszczania aplikacji.

Obowiązek przekazania (przelewu) waluty elektronicznej na rzecz Użytkownika przez Zibb Exchange uważa się za spełniony z chwilą obciążenia rachunku waluty elektronicznej, co jest odnotowywane w historii transakcji.

Zibb Exchange ma prawo zawiesić operację i wstrzymać fundusze użytkownika w celu zapobieżenia nieuczciwym i innym działaniom, które mogą spowodować straty finansowe i reputacyjne dla Usługi lub użytkownika.

Serwis Zibb Exchange ma prawo do ustalania limitów finansowych i ilościowych na transakcje. Informacje o limitach są dostępne na zibbexchange.com.

Wejście w życie Umowy

Niniejszą Umowę uważa się za zawartą na warunkach oferty publicznej zaakceptowanej przez użytkownika w trakcie składania wniosku.

Za przyjęcie oferty publicznej uznaje się dokonanie przez Użytkownika czynności po zakończeniu tworzenia wniosku potwierdzającego jego zamiar korzystania z usług Zibb Exchange na warunkach opisanych w niniejszej Umowie i określonych we wniosku.

Umowa wchodzi w życie z chwilą, gdy użytkownik zakończy tworzenie aplikacji.

Odpowiedzialność stron

Zibb Exchange ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika w wysokości nieprzekraczającej kwoty pieniędzy lub waluty elektronicznej powierzonej przez użytkownika.

Zibb Exchange świadczy usługi wyłącznie w zakresie wymiany walut cyfrowych i elektronicznych. Zibb Exchange w żaden sposób nie przyjmuje płatności na rzecz osób trzecich, a także zabrania wymiany na portfele / konta, które nie należą do użytkownika. Zibb Exchange nie zawiera żadnych stosunków partnerskich, nie zawiera żadnych umów z odbiorcami płatności za swoje towary lub usługi, ale kategorycznie sprzeciwia się takim relacjom. Zibb Exchange nie może być wykorzystywana jako usługa pośrednia do wzajemnych rozliczeń między kupującym a sprzedającym (klientem i wykonawcą itp.). Zibb Exchange nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkownika poniesione w wyniku nielegalnych działań osób trzecich.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność informacji podanych przez niego podczas wypełniania wniosku. Jeśli użytkownik nie podał lub nieprawidłowo podał dane, Zibb Exchange nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkownika poniesione w wyniku błędu.

Informacje o operacji przechowywane są w bazie danych usługi i są podstawowym źródłem, którym kierują się Strony umowy w sytuacjach spornych.
Strony są zwolnione od odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli było to wynikiem okoliczności siły wyższej, które wystąpiły po wejściu w życie Umowy, na skutek zdarzeń nadzwyczajnych, których nie można było przewidzieć i którym nie można było za pomocą rozsądnych środków.

Zibb Exchange ma prawo, w przypadku podejrzanych działań podczas rejestracji aplikacji przez użytkownika, w celu uniknięcia szkód spowodowanych atakami hakerów, wstrzymać wykonywanie takich operacji do czasu wyjaśnienia przyczyn tych działań.

Umowa dotycząca warunków korzystania z usług platformy technicznej do handlu i wymiany aktywów cyfrowych Zibb Trade (zibbtrade.com)

Definicje

„Kryptoaktywa” oznaczają te rodzaje aktywów, które mogą być przenoszone tylko i wyłącznie za pomocą technologii łańcuchowej i rejestrów, w tym między innymi cyfrowych monet i tokenów cyfrowych oraz dowolnego innego rodzaju cyfrowego środka wymiany, z pełnym i całkowitym zwolnieniem z wszelkich papierów wartościowych.

„Wartość rynkowa” oznacza pozycję cenową mającą zastosowanie do dowolnego zasobu kryptograficznego, którą platforma techniczna Zibb Trade ustala według własnego uznania.

Przez „handel” należy rozumieć wymianę jednego rodzaju kryptowalut należących do jednego użytkownika konta Zibb Trade na inny rodzaj kryptowalut należących do tego samego lub innego użytkownika konta Zibb Trade, na warunkach ustalonych przez giełdy.

„Transfer” dla celów niniejszego dokumentu oznacza zapis transakcji wpłaty, wypłaty i / lub transakcji kryptoaktywów przy użyciu konta Zibb Trade użytkownika, z niego lub na nie, które jest technicznie wykonywany przez Zibb Trade zgodnie z żądaniem wpłaty / wypłaty lub zleceniem handlowym użytkownika.

Gwarancje i zobowiązania

Warunkiem wstępnym jest to, że usługi Zibb Trade są świadczone tylko użytkownikom, którzy mogą wejść w prawnie wiążący stosunek. Dlatego jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz nawiązać prawnie wiążącej relacji – nie korzystaj z usług Zibb Trade.

Oświadczasz również i gwarantujesz, że:

– ukończyli 18 lat lub osiągnęli kolejną pełnoletność zgodnie z Twoją jurysdykcją;
– mieć pełne prawo do wchodzenia w te stosunki prawne i tym samym do nienaruszania innych stosunków prawnych;
– korzystać z platformy technicznej Zibb Trade za pośrednictwem poczty elektronicznej i dla własnej korzyści, a nie działać w imieniu i / lub w interesie jakiejkolwiek innej osoby;
– upewnij się, że aktywa kryptograficzne, które przesyłasz na platformę techniczną Zibb Trade, nie są sprzedawane, obciążane, w konflikcie lub zajmowane, a także że nie ma praw osób trzecich do twoich aktywów kryptograficznych;
– nie są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP), członkami rodziny ani bliskimi partnerami PEP. W przypadku, gdy Zibb Trade ustali, że Użytkownik platformy technicznej jest PEP (a także członkiem rodziny lub bliskim partnerem PEP), Zibb Trade zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Zibb Trade tego Użytkownika. Natychmiast zaprzestań używania, jeśli jesteś mieszkańcem stanu lub regionu, w którym transakcje i handel są zabronione lub wymagają specjalnej zgody, autoryzacji i / lub dowolnego rodzaju autoryzacji (dowolny stan, kraj lub inna jurysdykcja objęta embargiem przez Stany Zjednoczone Ameryki). Jurysdykcja, w której lokalne prawo zabrania dostępu lub korzystania z usług platformy Zibb Trade ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, religię lub inne osoby (łącznie „Ograniczona jurysdykcja”).

Zibb Trade zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego z Twoich kont, zlikwidowania wszelkich otwartych pozycji handlowych, zmuszenia Cię do wycofania wszystkich aktywów kryptograficznych z platformy technicznej Zibb Trade w przypadku, gdy:

Zibb Trade ustala, że ​​uzyskujesz dostęp do platformy z dowolnej ograniczonej jurysdykcji lub że podałeś fałszywe informacje dotyczące swojej lokalizacji, instytucji, obywatelstwa lub miejsca zamieszkania. Na potrzeby tej klauzuli „Prawo właściwe” odnosi się do wszystkich obowiązujących przepisów wszelkich agencji rządowych, w tym między innymi do prawa federalnego, stanowego i prawa obcego.

Uzyskując dostęp do platformy technicznej Zibb Trade lub korzystając z niej, oświadczasz, zgadzasz się i gwarantujesz, że nie będziesz:

– używać platformy technicznej Zibb Trade do płacenia, wspierania lub w inny sposób uczestniczenia w jakimkolwiek nielegalnym hazardzie; oszustwo; pranie pieniędzy; lub działalność terrorystyczna; lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności;
– używać jakiegokolwiek robota, pająka, robota, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków lub interfejsów, które nie zostały przez nas dostarczone, aby uzyskać dostęp do Zibb Trade lub odzyskać dane;
– używać lub próbować używać innego konta użytkownika bez upoważnienia;
– opracowywać aplikacji stron trzecich, które współdziałają z platformą technologiczną Zibb Trade bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
– podawać fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji.
Ujawnienie ryzyka

Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną Zibb Trade świadczy usługi wyłącznie użytkownikom posiadającym wystarczające doświadczenie, znajomość i zrozumienie zasad platformy transakcyjnej, a także tym, którzy są w pełni świadomi związanych z nimi zagrożeń.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że uzyskuje dostęp do platformy technicznej Zibb Trade i korzysta z niej na własne ryzyko:

– możesz stracić kryptowaluty na swoim koncie Zibb Trade, aw niektórych przypadkach możesz ponieść straty;
– w pewnych warunkach rynkowych zamknięcie pozycji może być trudne lub niemożliwe. Może się to zdarzyć na przykład, gdy rynek osiągnie dzienny limit wahań cen („ruch limitu”), a na rynku nie ma wystarczającej płynności.
– Złożenie zleceń warunkowych, takich jak zlecenia stop loss lub stop limit, niekoniecznie ograniczy straty do kwot docelowych, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić wykonanie takich zleceń.
– wszystkie pozycje na kryptowalutach wiążą się z ryzykiem, a pozycja z „spreadem” nie może być mniej ryzykowna niż otwarta „długa” lub „krótka” pozycja.
– Korzystanie z dźwigni finansowej może działać zarówno na Twoją niekorzyść, jak i na Ciebie, i może prowadzić do dużych strat i zysków.
– wszystkie powyższe punkty dotyczą wszystkich kryptowalut. Jednak to krótkie oświadczenie nie może ujawniać wszystkich ryzyk i innych aspektów związanych z handlem kryptowalutami i nie powinno być interpretowane jako profesjonalna porada.

Ryzyko związane z protokołem blockchain i innymi rejestrami kryptowalut. platforma techniczna Zibb Trade w ramach świadczenia usług związanych z protokołami i rejestrami. Każda awaria, niezamierzona funkcja może spowodować nieprawidłowe działanie lub działanie platformy technicznej Zibb Trade w nieoczekiwany lub niezamierzony sposób. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Zibb Trade nie kontroluje żadnej sieci kryptowalut i rozumiesz wszystkie zagrożenia związane z korzystaniem z jakiejkolwiek sieci kryptowalut, w tym między innymi ryzyko nieznanych luk w zabezpieczeniach lub nieoczekiwanych zmian w jakimkolwiek protokole sieciowym. Nie odpowiadamy za szkody wynikające z takich zagrożeń.

Ochrona bilansów

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje bilansy przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub marnotrawstwem. Używamy różnych środków fizycznych i technicznych zaprojektowanych w celu ochrony naszych systemów oraz Twoich aktywów kryptograficznych i cyfrowych. Wysyłając swoje środki na swoje konto Zibb Trade, ufasz nam i dajesz nam prawo do ostatecznego podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa Twoich kryptowalut i innych aktywów.

Warunki specjalne

Brak zobowiązań finansowych. W pełni zgadzasz się i zgadzasz się, że platforma techniczna Zibb Trade w żadnych okolicznościach nie będzie zobowiązana do dostarczania lub kontynuowania dostarczania jakichkolwiek środków zabezpieczających.

Anulowanie. Możesz anulować zlecenie transferu zainicjowane za pośrednictwem platformy technicznej Zibb Trade tylko wtedy, gdy takie anulowanie nastąpi przed ukończeniem transferu przez Zibb Trade. Po wypełnieniu wniosku o przelew nie możesz zmienić, cofnąć ani cofnąć zezwolenia Zibb Trade na wykonanie takiego przelewu. Jeśli zlecenie handlowe zostało częściowo zrealizowane, możesz anulować zaległe saldo, jeśli zlecenie nie jest związane z transakcją po cenie rynkowej. Zibb Trade może, według własnego uznania, anulować transakcję pod pewnymi nadzwyczajnymi warunkami, ale klient nie ma prawa anulować transakcji.

Ograniczenie zobowiązań

Przyjmujesz do wiadomości, że informacje, które przechowujesz lub przesyłasz za pośrednictwem Zibb Trade, mogą zostać nieodwracalnie utracone, uszkodzone lub czasowo niedostępne z różnych powodów, w tym między innymi awarii oprogramowania, zmian protokołów przez dostawców zewnętrznych, przerw w dostępie do Internetu, siły wyższej i inne katastrofy, w tym ataki DDoS osób trzecich, planowana lub nieplanowana konserwacja lub inne przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych i utrzymywanie duplikatów wszelkich informacji, które przechowujesz lub przesyłasz za pośrednictwem naszych usług.

Zibb Trade nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wszelkie niedokładności, błędy, opóźnienia lub pominięcia jakichkolwiek informacji, transmisji lub dostarczania informacji;
 • wszelkie straty lub szkody wynikające z siły wyższej.

Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa ani roszczenia wobec platformy technicznej Zibb Trade w związku ze stratami wynikającymi ze sprzedaży, sprzedaży, wykupu, likwidacji lub zbycia lub proponowanej sprzedaży, sprzedaży, wykupu, likwidacji lub zbycia kryptowalut z uwagi na fakt, że użytkownik nie jest w stanie Utrzymuj marżę lub spełniaj wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego, niezależnie od tego, czy takie straty mogły zostać poniesione i czy lepszej ceny można było uzyskać lub nie można było uzyskać poprzez odroczenie lub przesunięcie terminu takiej sprzedaży, sprzedaży, wykupu, likwidacji, zbycia lub w inny sposób.

Założenie konta

Zakładając konto, zgadzasz się:

 • podawać dokładne i zgodne z prawdą informacje. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i
 • udostępniamy Twoje dane osobowe;
 • wyrazić zgodę na poddanie się procedurom AML / KYC, które mogą być wobec Ciebie stosowane od czasu do czasu;
 • utrzymywać i szybko aktualizować informacje o swoim koncie Zibb Trade;
 • dbać o bezpieczeństwo swojego konta Zibb Trade, chroniąc hasło i ograniczając dostęp do swojego konta.

Wpłata i wypłata walut cyfrowych i fiducjarnych

Upoważnienie do utworzenia adresu. Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że adres do odbioru kryptowalut zostanie utworzony automatycznie, gdy tylko poprosisz o przekazanie depozytu i zanim jakiekolwiek kryptowaluty będą mogły zostać przesłane na Twoje konto Zibb Trade, wyrażasz zgodę na jego utworzenie.

Upoważnienie do wpłaty / wypłaty. Kiedy poprosisz Zibb Trade o wpłatę / wypłatę kryptowalut na swoje konto, upoważniasz Zibb Trade do wykonania takiego przelewu za pośrednictwem platformy.

Odrzucone lub zawieszone wpłaty / wypłaty. W niektórych przypadkach usługa strony trzeciej może odmówić przetwarzania zasobów cyfrowych i elektronicznych, zawiesić transfer wpłaty / wypłaty lub może nie być w stanie obsłużyć transferu lub może być niedostępna z innych powodów.

Trading

Przesyłając nowe zlecenie handlowe za pośrednictwem platformy technicznej, upoważniasz Zibb Trade:

 • zrealizować transfer aktywów z / na Twoje konto w Zibb Trade;
 • w stosownych przypadkach zarezerwować Twoje aktywa na koncie Zibb Trade zgodnie z takim zleceniem handlowym.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w odniesieniu do Twoich działań handlowych platforma techniczna Zibb Trade:

 • nie działa jako Twój broker, pośrednik, agent, doradca ani powiernik;
 • nie występuje jako strona w transferze określonego aktywa.

Stawki handlowe. Każde złożone zlecenie handlowe tworzy różne rynkowe kursy wymiany. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że informacje o stawkach dostępne za pośrednictwem platformy technicznej Zibb Trade mogą różnić się od obowiązujących stawek dostępnych z innych źródeł poza platformą techniczną Zibb Trade.

Zmienność rynku. W szczególności w okresach dużego wolumenu, braku płynności, szybkiego ruchu lub zmienności na rynku dla jakichkolwiek aktywów, rzeczywisty kurs rynkowy, według którego wykonywana jest transakcja rynkowa, może różnić się od dominującego kursu określonego przez platformę techniczną Zibb Trade w momencie zawierania transakcji. Rozumiesz, że nie odpowiadamy za takie wahania kursów.

Zakłady dostępne za pośrednictwem platformy technicznej Zibb Trade nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne lub finansowe ani nazywać się takimi, i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa strategii inwestycyjnej.
Prowizje

Wysokość opłat. Zgadzasz się wnosić opłaty za przelewy dokonywane za pośrednictwem platformy technicznej Zibb Trade zgodnie z opłatami i limitami. Zmiany prowizji obowiązują od daty wejścia w życie określonej w publikacji skorygowanych stawek i limitów i będą miały zastosowanie prospektywnie do wszelkich Transferów, które będą miały miejsce po wejściu w życie takich skorygowanych stawek.

Płatność ceł. Upoważniasz nas lub naszego wyznaczonego operatora płatności do obciążenia lub potrącenia Twoich aktywów z Twojego konta Zibb Trade w celu pokrycia wszelkich prowizji należnych w związku z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem platformy technicznej Zibb Trade.

Prawa autorskie

Zibb Trade jest własnością systemu Zibb i jest chroniony międzynarodowym prawem autorskim oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej.
Niniejszym udzielamy ograniczonej, niewyłącznej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp i używanie Zibb Trade do celów osobistych lub biznesowych, wyłącznie do regularnego użytku.

Zibb Holder (zibbholder.com) – system przechowywania i dywidendów.
Zibb Bank (zibbank.com) – komercyjny system pożyczkowo–depozytowym B2B.
Zibb Invest (zibbinvest.com) – platforma dla inwestycji zewnętrznych.

Umowa dotycząca warunków korzystania z usługi Zibb Holder (zibbholder.com)

Na mocy niniejszej Umowy system Zibb (zwany dalej Partnerem Finansowym) zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz użytkownika (dalej jako Zibb Holder). Użytkownik z kolei wyraża zgodę na warunki korzystania z tych usług.

Przedmiot umowy

Partner finansowy zobowiązuje się do zapewnienia zrównoważonej zasady zysku z jednostek infrastruktury (stron internetowych) systemu Zibb. Skieruj uzgodnione odsetki na zabezpieczenie Zibb Holder w celu uzyskania możliwości uzyskania dywidendy.

Zibb Holder zobowiązuje się do przestrzegania warunków umowy i nabycia kryptowaluty Zibb Coin w celu przechowywania jej pod adresem osobistym, w wysokości niezbędnej do otrzymania dywidendy.

W ramach świadczenia usług przez Zibb Holder i promocji Zibb Coin, Partner Finansowy stara się zapewnić dochód poprzez jak najefektywniejsze działanie kontrolowanych mechanizmów systemu Zibb. Partner finansowy ma prawo angażować strony trzecie do wypełniania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uzyskania zgody Posiadacza Zibb i osiągania zysków, a także wszelkie firmy, które zapewniają pomoc w uzyskaniu stabilnego dochodu.

Warunki interakcji

Po zakupie kryptowaluty Zibb Coin, w minimalnej lub maksymalnej kwocie dopuszczalnej do pracy w Zibb Holder, Partner Finansowy, korzystając z narzędzi technicznych, otwiera portfel do przechowywania i rozliczania jednostek aktywów.

Zibb Holder otrzymuje w terminie dywidendy na swoje konto, jako wolny procent aktywów od Partnera Finansowego, przydzielony z całkowitego dochodu systemu Zibb na pokrycie kosztów skalowalności Zibb Coin.

Zibb Holder nie ma ograniczeń co do wielkości zakupów, z wyjątkiem minimalnego dopuszczalnego udziału. Ponadto Zibb Coin nie ma okresu przydatności do spożycia i może sprzedać część aktywów Zibb Coin w dowolnym momencie na dowolnej platformie systemu Zibb, na której dostępna jest sprzedaż lub wymiana. Dlatego opuść usługę przechowywania Zibb Holder i zakończ współpracę.

Czas trwania umowy

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie z inicjatywy Posiadacza Zibb lub Partnera Finansowego.

Zibb Holder zgadza się, że niniejsza Umowa może zostać zmieniona przez Partnera Finansowego jednostronnie. Jednocześnie za wystarczające powiadomienie Posiadacza Zibb o zaistniałych zmianach uważa się zamieszczenie przez Partnera Finansowego na stronie internetowej zmodyfikowanej wersji Umowy lub poszczególnych jej zmian, a także przesłanie przez Partnera Finansowego zawiadomienia o wejściu w życie nowej edycji Umowy na rachunek osobisty Posiadacza Zibb lub na jego adres E–mail.

Odpowiedzialność stron

Partner finansowy ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Partner finansowy nie ponosi odpowiedzialności za straty Zibb Holdera poniesione w wyniku:
– Zibb Holder lub osoby trzecie wprowadzają zmiany w jakimkolwiek oprogramowaniu oferowanym przez Partnera Finansowego do użytku podczas interakcji na podstawie Umowy, a także w wyniku obecności wirusów i innych złośliwych programów w sprzęcie i oprogramowaniu używanym przez Posiadacza Zibb do uzyskiwania dostępu do Usług Partnera Finansowego.
– naruszenie przez Posiadacza Zibb niniejszej Umowy i Warunków korzystania z Systemu Zibb.
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli było to wynikiem okoliczności siły wyższej.

Poufność

Każda ze stron zobowiązuje się do podjęcia środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji i dokumentów wymienianych w ramach Umowy. Zibb Holder zobowiązuje się do niezależnego podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zachowania poufności, zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu i ochrony dostępu do Twojego konta.

Umowa dotycząca warunków korzystania z komercyjnego systemu pożyczkowo–depozytowego Zibb Bank (zibbank.com)

Przedmiot umowy

Zibb Bank jest firmą pośredniczącą, która działa w celu generowania zysku poprzez świadczenie usług kredytowych i depozytowych między klientami.
Zibb Bank jest platformą do zakładania depozytów i uzyskania szybkich pożyczek zabezpieczonych kryptowalutą i otrzymuje stały procent za usługi od każdej udanej transakcji.

Klienci to użytkownicy platformy Zibb Bank, wchodzący w interakcje w celu z jednej strony uzyskania kredytu, a z drugiej – założenia depozytu.
Zibb Bank działa jako poręczyciel między stronami.

Warunki transakcji

Inwestor pełni rolę pożyczkodawcy i tworzy wniosek o założenie depozytu. Pożyczkobiorca wchodzi w interakcję z aktywną aplikacją pożyczkodawcy lub tworzy indywidualny wniosek i otrzymuje wymaganą kwotę w pieniądzu fiducjarnym zabezpieczonym jego aktywami w kryptowalucie.
Warunki interakcji obu stron określają inteligentne kontrakty, obowiązek otrzymania odsetek, spłaty oprocentowania pożyczki, przechowywania aktywów stanowiących zabezpieczenie, warunki są ustalane i uzgadniane w momencie transakcji.

Po spełnieniu warunków inteligentnego kontraktu pożyczkobiorca zwraca inwestorowi całość depozytu i otrzymuje zabezpieczenie do swojego osobistego portfela.

Gwarancje transakcji

Zibb Bank gwarantuje dotrzymanie warunków transakcji. Gwarancją zwrotu lokaty inwestorowi (pożyczkodawcy) jest zastaw na majątku pożyczkobiorcy, utrzymywany przez zastawnika, którym jest Zibb Bank. W przypadku złej pożyczki, zabezpieczenie stanowi rezerwa na spłatę inwestora przez inwestora.
Zibb Bank gwarantuje ubezpieczenie aktywów dla pożyczkobiorcy – ubezpieczenie aktywów zabezpieczonych określone warunkami inteligentnej umowy i kluczem prywatnym umożliwiającym dostęp do cyfrowej pamięci masowej.

Naruszenie obowiązków

Naruszenie przez pożyczkobiorcę spłaty oprocentowania kredytu przez okres dłuższy niż 3 dni, to brak możliwości spłaty odsetek od lokaty i prowadzi do niespłacenia zobowiązań wobec inwestora co do uzyskania przez niego dochodu.

W przypadku zaistnienia tych okoliczności Zibb Bank przejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy i zamyka pozostałą część dochodu odsetkowego na rzecz inwestora na czas trwania zobowiązań wynikających z inteligentnego kontraktu.

Nieterminowe spłaty pożyczkobiorcy i każda nowa płatność są obciążone karą umowną w wysokości 0,5%. Jeżeli pożyczkobiorca nie dopełnił swoich zobowiązań i nie spłacił pozostałych odsetek od pożyczki, a nie zwrócił pożyczki, jego konto zostaje zlikwidowane, kwota zabezpieczenia przechodzi na własność Zibb Bank w celu spłaty całości depozytu inwestorowi.
Prawa i obowiązki

Zibb Bank gwarantuje swoim klientom wykonanie wszystkich deklarowanych usług w całości i na określonych warunkach.

Zibb Bank zobowiązuje się do zapewnienia działania strony internetowej, zapewnienia klientom wsparcia doradczego oraz niezwłocznego wyeliminowania wszelkich problemów technicznych, które spowodowały trudności dla klientów.

Zibb Bank jest zaangażowany w działalność w dziedzinie finansów cyfrowych, rozszerzając licencjonowaną strategię dla klientów posiadających zdolność kredytową i znacznie upraszczając system, aby zapewnić korzystne wzajemne relacje biznesowe między stronami procesu finansowego.
Klienci zobowiązują się do wywiązania się z zobowiązań wynikających z relacji kredytowych i depozytowych oraz pomocy w zaspokajaniu potrzeb obu stron zaangażowanych w proces.

W przypadku ujawnienia faktów oszustwa ze strony klienta lub naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszej Umowy, Zibb Bank i system Zibb jako całość mają prawo jednostronnie odmówić świadczenia usług temu klientowi, zablokować jego konto bez możliwości zwrotu znajdujących się na nim fundusze. W przypadku sporu Zibb Bank ma prawo czasowo zawiesić działalność do momentu rozstrzygnięcia sporu.

Umowa dotycząca warunków korzystania z zewnętrznej platformy inwestycyjnej – Zibb Invest (zibbinvest.com)

Przedmiot umowy

Na mocy tej umowy Inwestor przekazuje środki Zibb Invest (zwanemu dalej Portfelem), a Zibb Invest zobowiązuje się do wypłaty Inwestorowi procentu uzyskanego zysku, w sposób i na warunkach określonych w panelu inwestycyjnym na koncie osobistym Inwestora.

Portfel inwestycyjny powinien być rozłożony na określone obszary inwestycji i wykorzystywany przez Zibb Invest jako narzędzie do generowania dochodów z inwestycji zewnętrznych.

Zibb Invest jest technicznym komponentem systemu Zibb, oddzielnej strony internetowej, która koncentruje się na wysoce dochodowych obszarach inwestycji zewnętrznych. Ma to na celu przynoszenie zysku systemowi Zibb w wysokości co najmniej 25–30% miesięcznie. Korzystając z funduszy inwestycyjnych Inwestora, Zibb Invest przekazuje 50% (pięćdziesiąt procent) zysku za okres użytkowania do Portfela Inwestora.

Odsetki od zysku są wypłacane zgodnie z wybranymi warunkami inwestycji, które Inwestor wybiera samodzielnie. Wszystkie dane finansowe są transmitowane online w panelu inwestycyjnym Twojego konta osobistego.

Prawa i obowiązki stron

Zibb Invest ma obowiązek zapewnić Inwestorowi kontrolę nad planowanym wykorzystaniem portfela inwestycyjnego, udostępniając Inwestorowi otwarty rejestr, na jaki cel zostały skierowane fundusze inwestycyjne.

Inwestor otrzymuje od Zibb Invest obowiązkowe ubezpieczenie każdej części portfela po podziale inwestycji i pełnej dywersyfikacji.
Warunki inwestycji, okres ważności, wielkość portfela inwestycyjnego, procent zysku, dodatkowe możliwości są również uzgadniane z Inwestorem w inteligentnym kontrakcie inwestycyjnym w momencie zawarcia transakcji.

Inwestor zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków umów i kontraktów, a także rozumie wszelkie ryzyka związane z inwestowaniem na rynku zewnętrznym sektora inwestycyjnego Internetu.

Inwestor samodzielnie decyduje o wyborze warunków inwestowania, wielkości portfela inwestycyjnego i zdaje sobie sprawę, że inwestowanie wiąże się z określonymi ryzykami. Z jakimkolwiek wynikiem nie wystąpi z roszczeniami do Zibb Invest, aw przypadku możliwej utraty określonej części portfela inwestycyjnego otrzyma obowiązkowe ubezpieczenie na tę kwotę.

Siła wyższa

W przypadku działania siły wyższej (okoliczności niezależne od systemu Zibb, strony internetowej Zibb Invest i Zibb Company) administracja systemu Zibb jest zwolniona z odpowiedzialności wobec swoich klientów za niewypełnienie wszystkich zadeklarowanych funkcji i usług. Klient nie ma prawa dochodzić roszczeń i żądać materialnej rekompensaty od Zibb Company, jeżeli z powodu tych okoliczności wynik udziału klienta w projekcie nie będzie zgodny z oczekiwanym.

Poufność

Warunki tej umowy i inteligentnego kontraktu są poufnymi zobowiązaniami finansowymi i nie zostaną ujawnione.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy są ważne pod warunkiem, że zostaną dokonane na piśmie i opublikowane w domenie publicznej na zibbinvest.com.

Zibb Risk (zibbrisk.com) – usługa ubezpieczenia kryptowaluty Zibb Coin.
Zibb Partner (zibbpartner.com) – strona rozbudowanego programu afiliacyjnego.
Zibb Сhat (zibbchat.com) – aplikacja do przesyłania wiadomości.
Zibb Products (zibbads.com) – usługa tworzenia i umieszczania reklam.
Zibb Stats (zibbstats.com) – zorganizowane otwarte księgowanie automatycznych procesów działalności finansowej.

Niniejsze Warunki korzystania z jednostek instytucjonalnych Systemu Zibb określone powyżej są jednolite i mogą być interpretowane na zasadach ogólnych niniejszej Umowy dotyczącej warunków korzystania. Są to dodatkowe usługi, które są narzędziami pomocniczymi usprawniającymi obsługę i gwarancję dla użytkownika.

Te usługi zapewniają:

Ubezpieczenie Twoich inwestycji w kryptowalucie Zibb Coin, warunki ubezpieczenia są zawarte w inteligentnej umowie, która koncentruje się na zmienności rynku. Wszystkie informacje, instrukcje i zobowiązania znajdują się na stronie zibbrisk.com. Zibb Risk – gwarantuje stabilną pracę użytkownika.
Program afiliacyjny, realizowany jest w celu skalowalności systemu Zibb, przyspieszenia kapitalizacji i rozwoju firmy. Użytkownik akceptuje warunki korzystania z programów partnerskich opublikowane na stronie zibbpartner.com.

Zibb Chat – oferuje bezpieczną komunikację i kanały tematyczne. Użytkownik akceptuje zasady korzystania z komunikatora i zobowiązuje się nie naruszać warunków Umowy. Komunikator znajdujący się pod adresem zibbchat.com gwarantuje bezwarunkowe świadczenie usług w sposób niezakłócony, prywatny, zapewniając komunikację w grupach, czaty, rozmowy wideo.

Moduł reklamowy Zibb Products zapewnia ukierunkowane reklamy finansowe dla różnych produktów. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie, podniesienie na górę, dodanie produktów do modułu finansowego przeglądarki z administratorami systemu portalu zibbads.com.
Zibb Stats świadczy otwarte usługi statystyczne, uzupełnia narzędzia systemu Zibb i zapewnia użytkownikom dostęp do materiałów zawierających dane finansowe dla każdej jednostki systemu Zibb oraz zbiorczo. Korzystając z usług określonych w niniejszej Umowie, użytkownik otrzymuje dodatkową możliwość korzystania z otwartych zestawień statystycznych wyników finansowych online.

Użytkownik zobowiązany jest do pełnego zapoznania się z niniejszą Umową przed korzystaniem z jakichkolwiek usług systemu Zibb.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje, które są możliwe we wniosku o identyfikację użytkowników, a także dodatkowe informacje do analizy aktywności użytkowników w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) według uznania administracji:

 • użytkownik indywidualny: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, adres pocztowy, adres e–mail, numer telefonu, potwierdzenie tożsamości (na przykład paszport, prawo jazdy lub inny dowód osobisty), informacje potwierdzające miejsce zamieszkania (na przykład rachunek za media, prąd, wodę itp.),
 • użytkownik korporacyjny: pełna nazwa firmy, dokumenty firmy (takie jak dowód rejestracyjny, dokumenty potwierdzające prawa osoby upoważnionej i właściciela rzeczywistego), informacje dla osób związanych z osobą prawną, dane bankowe i wyciąg z konta bankowego.

Warunki dotyczące osób trzecich i pozostałe odpowiedzialności

System Zibb nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane, treści, usługi lub produkty (w tym oprogramowanie), do których Użytkownik uzyskuje dostęp, pobiera, otrzymuje lub kupuje je podczas korzystania ze stron internetowych systemu. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, blokować informacje, przekazywanie lub dostęp do pewnych informacji, usług, produktów lub domen w celu ochrony witryn internetowych, systemu Zibb, opinii publicznej lub naszych użytkowników. Nie jesteśmy wydawcą treści osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem witryn internetowych systemu Zibb i nie odpowiadamy za treść, dokładność, aktualność ani dostarczenie jakichkolwiek opinii, porad, oświadczeń, wiadomości, usług, grafiki, danych ani innych informacji dostarczanych przez lub udostępniane stronom trzecim dostępnym za pośrednictwem witryn internetowych Zibb.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że system Zibb nie ponosi odpowiedzialności za żaden aspekt informacji lub treści zawartych w jakichkolwiek materiałach osób trzecich lub na jakichkolwiek witrynach stron trzecich dostępnych lub połączonych z witrynami internetowymi systemu Zibb.
Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę tego, co chce osiągnąć dzięki korzystaniu z usług systemu Zibb, wchodząc na strony internetowe Zibb i korzystając z nich, ograniczając wszelkie ryzyka i zgadza się, że niniejsza Umowa nie ma zastosowania do żadnych obowiązujących i istotnych związanych z obowiązkami stron internetowych systemu Zibb. System Zibb wywiązuje się ze swoich zobowiązań i świadczy usługi w zakresie swoich kompetencji, przy wsparciu elementu prawnego, do czasu, gdy świadczenie takich usług jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od systemu Zibb.