Zibb finansal platformlarının KYC/AML politikası

Suç gelirlerinin yasallaştırılması ile mücadele politikası
Suçtan elde edilen paraların yasallaştırılması, yasal görünen nakit veya yatırımlara dönüştürülerek yasadışı para kaynağının gizlenmesidir.

Suç gelirlerinin yasallaştırılması ile mücadele politikası (bundan böyle “AML/KYC Politikası” olarak anılacaktır), Zibb Özel Limited Şirketinin (ZIBB OÜ/16067992) herhangi bir yasadışı faaliyete dahil edilme riskinin önlenmesi ve azaltılması için amaçlanmıştır.

Zibb Şirketi, uluslararası ve yerel normatif düzenlemelere uygun olarak paraların aklanmasının, terör finansmanının, uyuşturucu ve insan ticaretinin, kitle imha silahlarının yayılmasının, yolsuzluk ve rüşvetçiliğin önlenmesi ve Kullanıcıları tarafından yapılan herhangi bir şüpheli faaliyetin olması halinde müdahale edilmesi için etkili iç prosedür ve mekanizmaları uygular.

Zibb Şirketi aşağıdaki kurallara uyar:

 • Suçlu ve/veya teröristlerle iş ilişkisine girmemek,
 • Suç ve/veya terör faaliyetleri sonucu olan işlemleri işlememek,
 • Suç ve/veya terör faaliyetleri ile ilgili olan işlemleri desteklememek.

Zibb sistemi, paraların yasallaştırılması ile mücadele ve Müşterini Tanı Politikası standartları kapsamında kendi kontrol prosedürlerini belirler.
AML/KYC Politikası, doğrulama, işlem izleme ve risk değerlendirmesi prosedürlerini kapsar.

Yasadışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik uluslararası standartlardan biri, Müşteri Durum Tespitidir (CDD). Zibb Şirketi, suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasına karşı katı mücadele standartları kapsamında kontrol prosedürlerini uygular.

Zibb Şirketinin kimlik doğrulama prosedürü, Kullanıcının güvenilir bağımsız kaynak belge, veri veya bilgilerini (örneğin, ulusal kimlik kartı, uluslararası pasaport, banka hesap özeti) sunmasını gerektirir. Zibb Şirketi, bu tür amaçlar için AML/KYC Politikasına uymak amacıyla Kullanıcının kimlik bilgilerini toplama hakkını saklı tutar.

Zibb Şirketi, Kullanıcılar tarafından sunulan belge ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için ilgili işlemler yapar. Kimlik bilgilerinin çift kontrolü için tüm yasal yöntemler kullanılır ve Zibb Şirketi, kimlikleri tehlikeli veya şüpheli olarak belirlenen bazı Kullanıcılar hakkında araştırma yapma hakkını saklı tutar.

Zibb Şirketi, Kullanıcının kimliğini ve özellikle kimlik bilgilerinin değiştirilmesi veya faaliyetlerinin şüpheli (bu Kullanıcı için olağandışı) görünmesi halinde sürekli kontrol etme hakkını saklı tutar. Ayrıca Zibb Şirketi, Kullanıcılardan daha önce doğrulama işleminden geçmiş olsa bile güncel belgelerini talep etme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte Zibb Şirketi, Kullanıcı kimliğinin doğrulanması için ikinci belge olarak en çok 3 ay öncesine ait olan ve Kullanıcının tam adı ve fiili ikamet adres bilgilerini içeren banka hesap özetini veya fatura talep edebilir.

Kullanıcı kimlik bilgileri ancak Zibb Şirketinin Gizlilik Politikasına ve ilgili kurallara uygun olarak toplanacak, saklanacak, kullanılacak ve korunacaktır.
Kullanıcının kimliği doğrulandıktan sonra Zibb Şirketi, hizmetlerinin yasadışı faaliyetler için kullanılması halinde potansiyel yasal sorumluluğu reddedebilir.
Ödeme kartlarını hizmetlerde kullanmak isteyen Kullanıcılar, Zibb sistemi web sitelerinde mevcut yönergelere uygun olarak kart doğrulama işleminden geçmelidir.

Zibb Şirketi, paraların aklanması, terör finansmanı dahil olmak üzere suç gelirlerinin yasallaştırılması ile mücadele politikasının aşağıdaki yöntemlerle (fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) etkili bir şekilde uygulanmasını ve buna uyulmasını sağlar:

Kullanıcı kimlik bilgilerinin toplanması.

Uygulanan kanun ve kuralların gerektirdiği tüm rapor ve kayıtların tamamlanması, incelenmesi, sunulması ve saklanması için politika ve prosedürlerin oluşturulması ve güncellenmesi.

İşlemlerin izlenmesi ve normal faaliyetlerden önemli sapmaların incelenmesi.

Risk değerlendirmesinin düzenli olarak güncellenmesi.

Uygulanan kanun ve kuralların gerektirdiği bilgilerin kolluk makamlarına sunulması.

AML/KYC Politikası ile ilgili olarak, Zibb Şirketi, tüm işlemleri kontrol edecek ve aşağıdaki hakları saklı tutacaktır:

 • Şüpheli işlemleri yapan Kullanıcıdan her türlü ek bilgi ve belgeleri talep etmek,
 • Zibb Şirketinin Kullanıcının yasadışı faaliyetlere katıldığına ilişkin makul bir şüphe olması halinde bu Kullanıcının Hesabını askıya almak veya kapatmak.
  Yukarıdaki liste sınırlı olmayıp Zibb Şirketi, kullanıcı işlemlerini her gün takip ederek bu işlemlerin şüpheli veya iyi niyetli olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verir.

Zibb Şirketi, paraların aklanması ve terör finansmanı ile mücadele için uluslararası gerekliliklere uygun olarak risk değerlendirmesini uygular ve bu uygulama kapsamında paraların aklanmasının ve terör finansmanının önlenmesine veya azaltılmasına yönelik tedbirlerin tespit edilen riskler ile orantılı olmasını sağlar.

AML Politikasına uyulmasından sorumlu kişi, görev yükümlülükleri kapsamında AML Politikasına uyulmasını sağlamakla yükümlü olan Zibb Şirketi çalışanıdır. İlgili yükümlülükleri aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların kimlik bilgilerinin toplanması,
 • İlgili kanun ve kuralların gerektirdiği raporların düzenlenmesi, incelenmesi, sunulması ve saklanması için iç politika ve prosedürlerin oluşturulması ve güncellenmesi,
 • İşlemlerin izlenmesi ve Kullanıcıların normal faaliyetlerinden önemli sapmaların analizi,
 • Belge, dosya, form ve defterlerin saklanması ve aranması için kayıt yönetim sisteminin uygulanması,
 • Risk değerlendirmesinin düzenli olarak güncellenmesi.

AML Politikasına uyulmasından sorumlu kişi, paraların yasallaştırılması, terör finansmanı ve diğer yasadışı faaliyetler ile mücadele eden kolluk makamları ile işbirliği yapabilir.

İzleme

Kullanıcının finans sektörünün izlenmesi ve elde edilen verilerin analizi de, risk değerlendirmek ve şüpheli işlemleri tespit etmek için kullanılan bir araçtır. Zibb Şirketi, paraların yasallaştırılması ile ilgili herhangi bir şüphe olması halinde tüm işlemleri kontrol eder ve aşağıdaki hakları saklı tutar:

 • Şüpheli işlemleri ilgili kolluk makamlarına bildirmek,
 • Kullanıcıdan her türlü ek bilgi ve belgeleri talep etmek,
 • Kullanıcı Hesabını askıya almak veya kapatmak.

Yukarıdaki liste sınırlı değildir.

AML Politikasına uyulmasından sorumlu kişi, Kullanıcı işlemleri her gün takip ederek bunların bildirilmesinin ve şüpheli olarak değerlendirilmesinin gerekli olup olmadığına karar verir.

Risk değerlendirmesi

Zibb Şirketi, uluslararası gerekliliklere uygun olarak paraların yasallaştırılması ve terör finansmanı ile mücadele etmek için risk değerlendirmesine dayalı bir yaklaşım uygular. Böylece paraların yasallaştırılmasının ve terör finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler, tespit edilen riskler ile orantılı olur. Bu durum, kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlar: kaynaklar önceliklere göre kullanılarak en büyük risklere en büyük önem verilir.