Zibb Mail servisi kullanım politikası

Kullanıcı, kayıt işlemini yaparak, Zibb sisteminin herhangi bir servisine erişim sağlayarak ve/veya bu servisi kullanarak işbu politika şartlarını, Zibb sisteminin genel kullanım koşullarını ve servislerinin genel gizlilik politikasını ve ayrıca kullandığı servislerin Zibb Özel Limited Şirketi tarafından işletilen kurumsal birimlerin (web sitelerinin) sayfalarında yayımlanan ve fiilen hizmet kullanımında geçerli olan anlaşmalarının, hüküm ve kurallarının koşullarını kabul eder.

Zibb sistemi, Kullanıcıya hizmet sunulması ve/veya kullanım haklarının sağlanması amacıyla web arayüzü ve/veya mobil arayüz ve/veya kişisel bilgisayarlar uygulamaları ve/veya mobil uygulamalar ve diğer araçlar kullanılarak ve kayıt işlemini tamamlayıp Zibb Mail hesabı oluşturularak bu tek hesap üzerinden sistem servislerine erişim sağlar. Zibb sisteminin kurumsal birimlerinin (web sitelerinin) kullanımı, sistemin genel kullanım koşullarında aksi öngörülmediği takdirde ücretsiz olarak sağlanır.

Kullanıcı, Zibb sisteminin tüm web sitelerini veya servislerin ek fonksiyonel (yazılım) imkanlarını kullanabilmek için kayıt işlemini tamamlayıp bir Hesap (Zibb Mail ID) oluşturmalıdır. Hesaba giriş yapmak için kullanılan veriler, web sitelerinin ve sistem servislerinin tüm hizmetleri için geçerli olup yetkilendirme Zibb Mail ID verileri kullanılarak onaylanır. Kullanıcı, uygulama koşullarını ve Zibb sisteminin genel kullanım koşullarını kabul eder.

Kayıt işlemi, Zibb Mail servisinde kayıt formu doldurularak gerçekleştirilir. Kullanıcı, kayıt formunu doldururken ileride Kullanıcı Hesabına giriş yapmak için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre seçer, kayıt işlemi için zorunlu ve gerekli olan Hesap Bilgilerini ve ayrıca giriş yapamadığında Hesabını kurtarmak için gerekli bilgileri belirtir.

Zibb sistemi ve Zibb Mail servisi, Kullanıcının şifreyi ve Hesap Bilgilerini üçüncü kişilere (bilerek veya ihmalinden dolayı) vermesi, Kullanıcının şifrenin tahmin edilmesine ve/veya şifre kodunun çözülmesine olanak sağlayan yazılım araçlarını kullanarak diğer İnternet sitelerinde yer alan formları Servislere erişmek için kullanması nedeniyle üçüncü kişilerin Kullanıcı Hesabına erişmesi, üçüncü kişilerin sadece şifre ve Hesap Bilgilerini tahmin ederek Kullanıcı Hesabına erişmesi, Kullanıcının Zibb Mail servisinin tavsiyelerine uymaması durumlarında sorumlu tutulamaz ve Kullanıcı Hesabının güvenliğini garanti edemez. Bazı durumlarda Zibb sistemi, Kullanıcı Hesabının daha yüksek güvenliğini sağlamak için Hesabı Google Authenticator ve PUSH bildirimi ile cep telefonuna bağlayarak koruma sağlar.

Zibb Mail servisi kapsamında, Kullanıcıya Zibb Mail’in özel ortak sekmesinde bulunan ortaklarına toplu kısa mesajları gönderme imkanı sağlanır. Zibb sistemi fonksiyonları, Kullanıcının referans bağlantısı üzerinden kaydedilen ortakların Kullanıcının Zibb Mail’inin özel sekmesindeki ortak programına ve Zibb Chat Messenger’daki bilgi kanalına otomatik olarak eklenmesini sağlar.

Kullanıcı, Zibb Mail servislerini ve Zibb sistemi web sitelerini bilgisayar veya telekomünikasyon ekipmanlarının veya programlarının fonksiyonlarını bozmak, yok etmek veya sınırlamak, üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, ekipmanlarına veya verilerine yetkisiz erişim yapmak için tasarlanmış bilgisayar kodlarını, dosyalarını veya programlarını veya virüs ya da ticari yazılım ürünlerine ait seri numaralarını ve bunları yaratan programları, İnternet’teki ücretli kaynaklara yetkisiz erişim sağlamak için kullanılan kullanıcı adı, şifre ve diğer araçları içeren materyallerin indirilmesi, gönderilmesi, aktarılması veya başka herhangi bir şekilde yayımlanması ve de yukarıda belirtilen bilgilere yönlendiren linklerin yayımlanması ve de Zibb sisteminde yayımlanan bilgilerin Zibb Şirketinin izni olmadan çoğaltılması, kopyalanması, toplanması, düzenlenmesi, saklanması, aktarılması, veri tabanının Zibb sisteminden çıkarılması amacıyla ve ticari amaçlarla dahil olmak üzere herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen kullanılması için kullanmayacağını taahhüt eder. Zibb Şirketinin izni olmadan bilgi toplamak ve (veya) sistemle etkileşimde bulunmak için otomatik komut dosyalarının (program, bot, tarayıcıların) kullanılması yasaktır.
Zibb Şirketi, Zibb sistemi web sitelerinin cari yönetimini gerçekleştirir, yapılarını, görünümlerini tek başına belirler, Kullanıcıların servislere erişimine izin verir veya hizmetlerin genel kullanım şartlarının hükümlerini ihlal etmesi halinde servislere erişimini kısıtlar ve diğer haklarını kullanır.

Zibb sistemi yönetimi aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kullanıcının servislere erişmesi, çalışması ve fonksiyonları kullanması için gerekli teknik ve bilgi desteğini makul bir süre içinde sağlamak,
  • Kişisel veriler dahil olmak üzere Kullanıcı bilgilerini Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde ve sebeplerle toplamak ve işlemek,
  • Zibb Mail servisi ve/veya üçüncü taraf servisleri ile Kullanıcılara, (Kullanıcının kendisine ileti gönderilmesini kabul ettiği Zibb sistemi ortaklarından gönderilen iletiler dahil olmak üzere) reklam ve bilgi içerikli iletileri (e-posta, kısa mesaj ve diğer iletiler) ve de servislerin yeni fonksiyonlarının uygulanması veya eski fonksiyonlarının iptal edilmesi ile ilgili iletileri göndermek. Kullanıcı, herhangi bir zamanda reklam iletilerini almayı reddetme hakkına sahiptir.
  • Kullanıcıdan Zibb sistemi kullanılırken ortaya çıkan sorunlar/sorular ile ilgili bilgi/yorum almak, çalışmalardaki hataları ortadan kaldırmak ve geliştirme/iyileştirme yapmak için Kullanıcı ile iletişim araçlarıyla (telefon, e-posta yoluyla veya başka bir şekilde) doğrudan iletişim kurmak.

Zibb sistemine erişim için kullanılan Zibb Mail servisinde Kullanıcı tarafından oluşturulan Hesabın şifresinin kaybedilmesi halinde bu şifre ancak öngörülen yöntemler ile Kullanıcı tarafından yenilenebilir.