Zibb sisteminin finansal istatistik hedefleri

İşin şu anki aşamasında şirketin finansal istatistiğin rolü oldukça önemlidir. Finansal istatistiğin özelliği, finans sayesinde paraların üretim sürecinin ihtiyaçlarının ve diğer ihtiyaçların karşılanması için dağıtılması ve kullanılmasıdır.

Zibb Şirketi için finans, Zibb sisteminin kurumsal ürünleri (web siteleri) alanlarında elde edilen karların dağıtımında kilit bir rol oynar. Zibb sisteminin tüm finansal süreçleri, nicel istatistiksel göstergeler şeklinde gösterilirken yönetimin belirli ve önemli özellikleri haline gelir.

Zibb Stats (zibbstats.com), finans alanındaki belirli bir durumu analiz etmek ve gerekli sonuçları çıkarmak için çeşitli matematiksel yöntem ve teknikleri kullanır. Bu nedenle Zibb Stats'ın, eksiksiz bir analizin ve zamanında yapılan muhasebenin gerekli olduğu kapsamlı bir ekosisteme sahip genelleştirilmiş bir finansal araç için çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz.

Zibb Stats, Zibb Browser, Zibb Mail, Zibb Coin, Zibb Protocol, Zibb Wallet, Zibb Risk, Zibb Holder, Zibb Bank, Zibb Trade, Zibb Рay, Zibb Exchange, Zibb Invest, Zibb Рartner, Zibb Сhat, Zibb Сloud, Zibb Products araçları (web siteleri) dahil olmak üzere tüm Zibb sisteminin tüm göstergelerinin, bakiyelerinin ve gelirinin eksiksiz bir kontrolüdür.

Özet, gruplama (sınıflandırma)

Her birim için ve toplu olarak veriler içeren materyallerdir. Zibb Stats'ın amacı, bu finansal göstergeleri belirli bir düzene getirip tüm gerekli verileri gruplandıran hacimli bir finansal özet elde edilmesini sağlamaktır.

Analiz

Varlık hacminde, fiyatlandırma politikasında, yatırım ve bankacılık (kredi, sigorta, diğer finans-aracılık faaliyetleri) alanlarındaki değişiklikler gibi önemli süreçlerin karakterize edilmesinde Zibb sistemi için en yaygın ve en önemli finansal araştırma aracı olan ekonomik endeks yöntemini kullanıyoruz. Buna karşılık, dinamik göstergeler, Zibb sisteminin finansal yönlerinin tam olarak nasıl geliştiğini değerlendirmenize olanak sağlar.

Yukarıda belirtilen araçlar (web siteleri) dahil olmak üzere tüm Zibb sisteminin finansal veri kaynakları, sunulan hizmetler, üstlenilen ve yerine getirilen yükümlülükler ile oluşturulur. Zibb sistemi kullanıcıları için Zibb Stats, her yapının karlılık göstergelerini içeren anlaşılabilir tablolar şeklindeki bir özet halinde ve alanlara göre ayrı ayrı çevrimiçi olarak sunulur. Kullanıcı, Zibb sisteminin tüm finansal istatistiği herkese açık olarak görür, mevcut yükümlülüklerine uygun olarak karını aldığı Zibb Şirketinin toplam ve net gelirine ilişkin bilgilere sahip olur.