Zibb Coin teknolojilerinin esasları

Zibb Coin, yönlü asiklik grafiğe (DAG) dayanır. Teknoloji temelinde bloksuz bir kayıt defterine kullanılır. Zibb Coin, şifrelemeyi tamamen yerine getirir ve madencilerden (blok üreticilerinden) kurtulur. Tüm kullanıcılar eşit haklara sahip olup işlemlerini doğrudan ve bunları erteleyebilecek aracılar olmadan kayıt defterine serbestçe ekleyebilir. Zibb Coin için her işlem bir veya birkaç önceki işleme atıfta bulunur, kendi hash’i ile tanımlanır ve ana işlemlere atıfta bulunarak hash'lerini de içerir.

Yönlü asiklik grafik (DAG) nedir ve blockchain ile ilgisi nedir?

DAG, topolojik sıralama kullanan yönlendirilmiş bir veri grafiğidir. Zibb Coin ağında yönlü asiklik grafik, anlık veri işleme, doğru yol planlaması, arama, gezinme ve veri sıkıştırma işlemleri için geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

Blockchain ağı, blokların paralel olarak oluşturulamadığı proof-of-work sistemi nedeniyle her zaman verimsizdi. İlişkili depolama yapısı, tüm ağda sadece bir zincirin olmasına izin verir. Yaklaşık aynı zamanda gerçekleşen işlemlerle ilgili veriler bir bloka yazılır. Ardından madenciler, bloku olabildiğince çabuk doğrulamaya ve ödül almaya çalışarak birbirleriyle rekabet eder. Bu durum, zaman ve para kaybına neden olur.

DAG ağında dağıtılmış defter teknolojisi, kayıt yapısı ve asenkron bakımından blockchain’den farklıdır. Aslında hem blockchain hem de DAG, dağıtılmış defter teknolojisinin farklı çözümleri olup genel olarak benzer, ancak farklı teknik çözümlere sahiptir. DAG ağında PoW, PoS veya madencilik olmamakla birlikte bunların yerine işlemler arasında kısmi bir sıralama yaratan DAG defteri mevcuttur.

DAG (directed acyclic graph – yönlü asiklik grafik), yönlü döngüleri olmayan yönlendirilmiş bir grafiktir. Ağ grafiği, her sunucu düğümünün belirli bir sırada olduğu topolojik bir sıralamadır. Böyle bir sistem, döngülerinin olmaması nedeniyle aynı düğüme asla götürmez. Sistem, (tek yönlü bilgi akışı olarak çalışan) yönlendirilmiş kenarlardan oluşur ve hiçbir düğümün serilerindeki diğer düğümlerin hiçbirine bağlanmamasını sağlar.

Böylece DAG, birkaç yönde büyüyen birbirine bağlı olan dallardan oluşan bir ağ olarak çalışır. Her sunucu düğümü sadece bir öncekini onayladığı için işlemler merkezi olmayan olarak kalırken çok daha hızlı onaylanabilir.

Farklı zincirlerde aynı anda farklı işlem türleri gerçekleştirilir. DAG teknolojisinin Zibb Coin ağında her işlem önceki (ana) işlemlere atıfta bulunur, hash'lerini imzalar ve bünyesine dahil eder. Bu şekilde onaylanmış ve değişmez işlemlerden oluşan bir "işlem ağacı" oluşturulur. Böylece işlemler ağda otomatik olarak yerleştirilir ve onaylanır ve madenciliğe gerek yoktur. Sonuç olarak, bloksuz ve daha verimli bir teknolojiye sahibiz. DAG ağı, yeni bir işlemi ilişkilendirmek için bir önceki işlemi seçer. Önemli olan, ağın genişliğini belirli sınırlar içinde tutarak hızlı doğrulama sağlamaktır. Ayrıca Zibb Coin, ağın genişliğini yöneten kendi algoritmasını sunar ve bu da doğrudan işlemlerde onaylama hızını sağlar. Kullanıcılar için bu durum, işlemlerin neredeyse anında gerçekleştiği anlamına gelir.

DAG ağı nasıl çalışır (karmaşık teknoloji basit anlatımla):

Sürece aşağıdakiler katılır: ödeme oluşturan müşteri, otonom sunucuların ağından/düğümlerden oluşan aracı (veya üçüncü tarafça sağlanan güç) ve yazılım id protokolü (bağlı düğümler ağı veya hub'lar).
Müşteri, özel anahtarları kullanarak ağa bir işlem gönderir. Sunucu kısmının teknik gereksinimleri, işlem talebine anında yanıt verilmesine ve işlemi hemen işleme alınmasına olanak sağlar. Otonom sunucuların her birini, kendi yazılım ayarlarına sahip olup bireysel fonksiyonlarını otomatik olarak gerçekleştirir. Sunucular işlemi eşzamanlı olarak kontrol eder ve başlangıçta onaylar, ardından yazılım id protokolü (düğüm veya hub) işlemi imzalar, ödemenin geri döndürülemezliğini onaylar ve/veya işlemin başarılı olduğuna ilişkin nihai cevap verir. Böylece ödemeniz alıcıya aktarılmış olur ve tüm süreç en fazla birkaç saniye sürer.

Küçük ödemelerin kolaylığı

DAG teknolojisi, yüksek performanslı ve düşük maliyetli bir ağdır. Kullanıcılar, (Bitcoin veya Ethereum'un aksine) yüksek komisyonları ödemeden mikro ödemeler yapabilirler. Zibb Coin, DAG üzerinde kurulmuş olup saniyede 10 bine kadar işlem gerçekleştirebilir. Bu teknoloji, birçok finansal projenin optimize edilmesine olanak sağlar, bu nedenle uygulama ve site geliştiricilerinin ölçeklenebilirlik arayışında DAG teknolojisi sayesinde Zibb Coin'e yönelmeleri çok muhtemeldir.

Merkezileştirilmiş ödeme dünyasında Visa gibi şirketler bizi hızlı, hatta anlık işlemlere alıştırdığı için hız, güvenlik ve düşük ücretler sağlayan bir kripto para birimi her zaman her iş alanı için bir alternatif olacaktır.

Ödül alma imkanı:

Zibb Coin teknolojisinin yapısı, emisyon hacminin ağın çalışması için kapasite sağlayan bazı müşterilerin ödül almasını sağlayacak şekilde dağıtılmasına olanak sağlar. Madenciliğe bir tür alternatiftir (Proof of work teknolojisi). Erişim elde etmek ve sürece bağlanmak için müşterinin bağlantı formunu doldurması, başvuru göndermesi ve yüz doğrulamasından geçmesi, ardından yazılım erişim anahtarlarını alması ve işlem sürecine katılmaya başlaması gerekir.

DAG teknolojisinin temel avantajları

Hız ve ölçeklenebilirlik: DAG teknolojisinde, bloklar değil, sadece sunucu düğümleri işlem denetleyicileri ve doğrulayıcılarıdır. Bilgiler işlemlerde bulunduğu için işlemler çok hızlıdır. Teorik olarak, saniyede milyonlarca işlemden bahsediyoruz.

Güvenlik: DAG teknolojisinde, tüm işlemler her zaman sunucu yazılımı (id protokolü) tarafından ve bazen birden fazla kez doğrulanır. Bu, ödemelerin güvenilirliğinin artırılmasına ve "çifte harcama" olasılığının azaltılmasına olanak sağlar. DAG güvenliği, blockchain teknolojisinden aşağı değildir.

İşlem maliyeti: DAG algoritması, neredeyse sıfır komisyonlar ile gerçekleştirilen mikro ödemeler sistemi için idealdir. Mimarisi ve ağda madencilerin bulunmaması nedeniyle DAG üzerindeki ağın kullanıcıları, tam anlamıyla birkaç kuruşluk komisyonlarla veya hiç komisyon olmadan işlem yapabileceklerdir.

İşlemlerin onayı ve mutabakatı: Kullanıcı, ağa bir işlem gönderirken bunu ilk önce onaylaması (doğrulaması) gerekir. DAG, sunucu düğümlerine ve tüm kayıtların sırasını belirleyen yazılım id protokolüne sahiptir. Bu katılımcıların varlığı ve işlemlerin kullanıcılar tarafından doğrulanması süreci, birlikte DAG ağındaki kayıtlar için bir mutabakat algoritması oluşturur.

Zibb Coin komisyonlarının oluşumu

Bir işlemin (veya başka herhangi bir verinin) Zibb Coin veri tabanına dahil edilmesi için alınan komisyon, depolanan veri boyutuna eşittir. İşlem komisyonundaki baytların toplamı, işleminizin boyutuna göre belirlenir (ortalama olarak bir ödeme için alınan komisyon tutarı, cari döviz kuruna göre yaklaşık 0,00001 ABD dolarıdır). Baytların değişmez, merkezi olmayan veri tabanında ilgili bilgi hacmini sürekli saklama imkanı şeklinde kendine özgü bir değeri mevcuttur. Bu durum, en son işlemlere bağlantı yapılmasını teşvik eder ve bunun sonucu DAG sadece tek yönde (bir ağacın gövdesi gibi) büyür ve ağın izin verdiği kadar sıkı kalır. Yeni işlemlerin nadir olmasından dolayı ağın tüm düğümleri yeni bir işlem oluşana kadar senkronizasyon için yeterli zamana sahip olduğu halde DAG, seyrek dallar ve hızlı birleşmelerle neredeyse bir zincir gibi görünecektir. Evet, her işlem için küçük bir komisyon tutarının ödenmesi gerekir.

Deterministik tamlık ve PDF raporu

Zibb Coin ağının bir kuralı vardır: bir işlem aynı adresten (varsa) gönderilen bir önceki işlemi içermelidir, yani bir adresten yapılan tüm işlemlerin kısmen sıralı bir dizi oluşturması gerekir. Bu kuralın ihlali, çift harcamaya eşittir, dolayısıyla yazılım id protokolünün (bağlı düğümlerin ağı veya hub’lar) geliştirilmiş teknolojisi "düzensiz" işlemlere izin vermez ve tüm işlemler geçerli ve geri döndürülemez sayılır. Böylece, (DAG) grafiğin eski bölümündeki ana zinciri (bağlayıcı aracı/otonom sunucuların ağı) kimse etkileyemez, dolayısıyla bu bölüm sabit hale gelir. Bu kriterlerin deterministik olması önemli olup bir işlem ana zincirin sabit bir kısmında olduğu halde nihai ve değişmez olur. Zibb Coin ağında, diğer kripto para birimlerinin aksine reorganizasyonlar mümkün değildir.

Böylece Zibb Coin kripto para birimi, KYC/AML gereksinimlerini karşılayan düzenli ve net finansal verilere sahiptir. Bu nedenle, kayıt defterinin genişletilmiş teknik imkanlarında otomatik PDF raporlaması mevcuttur. Bu, belirli bir döneme ait rapor oluşturmak için yardımcı bir araç olup Zibb Coin kripto para biriminin sahibi bir kar raporu talep edebilir. Rapor dosyası PDF formatında oluşturulur ve dönem, yatırım maliyeti, artış yüzdesi, net kar ve (müşteri tarafından belirlenen ülkenin vergi mevzuatına göre) vergi oranı bilgilerini içerir. Müşteri, ikamet ettiği ülkede ödenmesi gereken net vergi tutarını gösteren bir belgeye sahip olur.

Bu durum, hem finansal kurumlar hem de günlük yaşam için son derece önemlidir, çünkü çoğu insan net bir ödeme sürecine sahip olmak ister ve para ve mülkiyet hakları konusunda bir kesinlik ve de ikamet ettiği ve mevzuatına uyması gerektiği ülkeye karşı şeffaflık bekler.

Zibb Coin kripto para biriminin teknolojisi gerçekten benzersiz olup ilerici, geliştirilmiş, algoritmik ve dinamik bir yapıya, yüksek bir performansa ve asgari komisyolara sahiptir.