Zibb Coin teknolojilerinin esasları

Zibb Coin, yönlü asiklik grafiğe (DAG) dayanır. Teknoloji temelinde bloksuz bir kayıt defterine kullanılır. Zibb Coin, şifrelemeyi tamamen yerine getirir ve madencilerden (blok üreticilerinden) kurtulur. Tüm kullanıcılar eşit haklara sahip olup işlemlerini doğrudan ve bunları erteleyebilecek aracılar olmadan kayıt defterine serbestçe ekleyebilir. Zibb Coin için her işlem bir veya birkaç önceki işleme atıfta bulunur, kendi hash’i ile tanımlanır ve ana işlemlere atıfta bulunarak hash'lerini de içerir.

Yönlü asiklik grafik (DAG) nedir ve blockchain ile ilgisi nedir?

DAG, topolojik sıralama kullanan yönlendirilmiş bir veri grafiğidir. Zibb Coin ağında yönlü asiklik grafik, anlık veri işleme, doğru yol planlaması, arama, gezinme ve veri sıkıştırma işlemleri için geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

Blockchain ağı, blokların paralel olarak oluşturulamadığı proof-of-work sistemi nedeniyle her zaman verimsizdi. İlişkili depolama yapısı, tüm ağda sadece bir zincirin olmasına izin verir. Yaklaşık aynı zamanda gerçekleşen işlemlerle ilgili veriler bir bloka yazılır. Ardından madenciler, bloku olabildiğince çabuk doğrulamaya ve ödül almaya çalışarak birbirleriyle rekabet eder. Bu durum, zaman ve para kaybına neden olur.

DAG ağında dağıtılmış defter teknolojisi, kayıt yapısı ve asenkron bakımından blockchain’den farklıdır. Aslında hem blockchain hem de DAG, dağıtılmış defter teknolojisinin farklı çözümleri olup genel olarak benzer, ancak farklı teknik çözümlere sahiptir. DAG ağında PoW, PoS veya madencilik olmamakla birlikte bunların yerine işlemler arasında kısmi bir sıralama yaratan DAG defteri mevcuttur.

DAG (directed acyclic graph – yönlü asiklik grafik), yönlü döngüleri olmayan yönlendirilmiş bir grafiktir. Ağ grafiği, her sunucu düğümünün belirli bir sırada olduğu topolojik bir sıralamadır. Böyle bir sistem, döngülerinin olmaması nedeniyle aynı düğüme asla götürmez. Sistem, (tek yönlü bilgi akışı olarak çalışan) yönlendirilmiş kenarlardan oluşur ve hiçbir düğümün serilerindeki diğer düğümlerin hiçbirine bağlanmamasını sağlar.

Böylece DAG, birkaç yönde büyüyen birbirine bağlı olan dallardan oluşan bir ağ olarak çalışır. Her sunucu düğümü sadece bir öncekini onayladığı için işlemler merkezi olmayan olarak kalırken çok daha hızlı onaylanabilir.

Farklı zincirlerde aynı anda farklı işlem türleri gerçekleştirilir. DAG teknolojisinin Zibb Coin ağında her işlem önceki (ana) işlemlere atıfta bulunur, hash'lerini imzalar ve bünyesine dahil eder. Bu şekilde onaylanmış ve değişmez işlemlerden oluşan bir "işlem ağacı" oluşturulur. Böylece işlemler ağda otomatik olarak yerleştirilir ve onaylanır ve madenciliğe gerek yoktur. Sonuç olarak, bloksuz ve daha verimli bir teknolojiye sahibiz. DAG ağı, yeni bir işlemi ilişkilendirmek için bir önceki işlemi seçer. Önemli olan, ağın genişliğini belirli sınırlar içinde tutarak hızlı doğrulama sağlamaktır. Ayrıca Zibb Coin, ağın genişliğini yöneten kendi algoritmasını sunar ve bu da doğrudan işlemlerde onaylama hızını sağlar. Kullanıcılar için bu durum, işlemlerin neredeyse anında gerçekleştiği anlamına gelir.

DAG ağı nasıl çalışır (karmaşık teknoloji basit anlatımla):

Sürece aşağıdakiler katılır: ödeme oluşturan müşteri, otonom sunucuların ağından/düğümlerden oluşan aracı (veya üçüncü tarafça sağlanan güç) ve yazılım id protokolü (bağlı düğümler ağı veya hub'lar).

Müşteri, özel anahtarları kullanarak ağa bir işlem gönderir. Sunucu kısmının teknik gereksinimleri, işlem talebine anında yanıt verilmesine ve işlemi hemen işleme alınmasına olanak sağlar. Otonom sunucuların her birini, kendi yazılım ayarlarına sahip olup bireysel fonksiyonlarını otomatik olarak gerçekleştirir. Sunucular işlemi eşzamanlı olarak kontrol eder ve başlangıçta onaylar, ardından yazılım id protokolü (düğüm veya hub) işlemi imzalar, ödemenin geri döndürülemezliğini onaylar ve/veya işlemin başarılı olduğuna ilişkin nihai cevap verir. Böylece ödemeniz alıcıya aktarılmış olur ve tüm süreç en fazla birkaç saniye sürer.

Küçük ödemelerin kolaylığı

DAG teknolojisi, yüksek performanslı ve düşük maliyetli bir ağdır. Kullanıcılar, (Bitcoin veya Ethereum'un aksine) yüksek komisyonları ödemeden mikro ödemeler yapabilirler. Zibb Coin, DAG üzerinde kurulmuş olup saniyede 10 bine kadar işlem gerçekleştirebilir. Bu teknoloji, birçok finansal projenin optimize edilmesine olanak sağlar, bu nedenle uygulama ve site geliştiricilerinin ölçeklenebilirlik arayışında DAG teknolojisi sayesinde Zibb Coin'e yönelmeleri çok muhtemeldir.

Merkezileştirilmiş ödeme dünyasında Visa gibi şirketler bizi hızlı, hatta anlık işlemlere alıştırdığı için hız, güvenlik ve düşük ücretler sağlayan bir kripto para birimi her zaman her iş alanı için bir alternatif olacaktır.

Ödül alma imkanı:

Zibb Coin teknolojisinin yapısı, emisyon hacminin ağın çalışması için kapasite sağlayan bazı müşterilerin ödül almasını sağlayacak şekilde dağıtılmasına olanak sağlar. Madenciliğe bir tür alternatiftir (Proof of work teknolojisi). Erişim elde etmek ve sürece bağlanmak için müşterinin bağlantı formunu doldurması, başvuru göndermesi ve yüz doğrulamasından geçmesi, ardından yazılım erişim anahtarlarını alması ve işlem sürecine katılmaya başlaması gerekir.

DAG teknolojisinin temel avantajları

Hız ve ölçeklenebilirlik: DAG teknolojisinde, bloklar değil, sadece sunucu düğümleri işlem denetleyicileri ve doğrulayıcılarıdır. Bilgiler işlemlerde bulunduğu için işlemler çok hızlıdır. Teorik olarak, saniyede milyonlarca işlemden bahsediyoruz.

Güvenlik: DAG teknolojisinde, tüm işlemler her zaman sunucu yazılımı (id protokolü) tarafından ve bazen birden fazla kez doğrulanır. Bu, ödemelerin güvenilirliğinin artırılmasına ve "çifte harcama" olasılığının azaltılmasına olanak sağlar. DAG güvenliği, blockchain teknolojisinden aşağı değildir.

İşlem maliyeti: DAG algoritması, neredeyse sıfır komisyonlar ile gerçekleştirilen mikro ödemeler sistemi için idealdir. Mimarisi ve ağda madencilerin bulunmaması nedeniyle DAG üzerindeki ağın kullanıcıları, tam anlamıyla birkaç kuruşluk komisyonlarla veya hiç komisyon olmadan işlem yapabileceklerdir.

İşlemlerin onayı ve mutabakatı: Kullanıcı, ağa bir işlem gönderirken bunu ilk önce onaylaması (doğrulaması) gerekir. DAG, sunucu düğümlerine ve tüm kayıtların sırasını belirleyen yazılım id protokolüne sahiptir. Bu katılımcıların varlığı ve işlemlerin kullanıcılar tarafından doğrulanması süreci, birlikte DAG ağındaki kayıtlar için bir mutabakat algoritması oluşturur.

Zibb Coin komisyonlarının oluşumu

Bir işlemin (veya başka herhangi bir verinin) Zibb Coin veri tabanına dahil edilmesi için alınan komisyon, depolanan veri boyutuna eşittir. İşlem komisyonundaki baytların toplamı, işleminizin boyutuna göre belirlenir (ortalama olarak bir ödeme için alınan komisyon tutarı, cari döviz kuruna göre yaklaşık 0,00001 ABD dolarıdır). Baytların değişmez, merkezi olmayan veri tabanında ilgili bilgi hacmini sürekli saklama imkanı şeklinde kendine özgü bir değeri mevcuttur. Bu durum, en son işlemlere bağlantı yapılmasını teşvik eder ve bunun sonucu DAG sadece tek yönde (bir ağacın gövdesi gibi) büyür ve ağın izin verdiği kadar sıkı kalır. Yeni işlemlerin nadir olmasından dolayı ağın tüm düğümleri yeni bir işlem oluşana kadar senkronizasyon için yeterli zamana sahip olduğu halde DAG, seyrek dallar ve hızlı birleşmelerle neredeyse bir zincir gibi görünecektir. Evet, her işlem için küçük bir komisyon tutarının ödenmesi gerekir.

Böylece Zibb Coin kripto para birimi, KYC/AML gereksinimlerini karşılayan düzenli ve net finansal verilere sahiptir. Bu nedenle, kayıt defterinin genişletilmiş teknik imkanlarında otomatik PDF raporlaması mevcuttur. Bu, belirli bir döneme ait rapor oluşturmak için yardımcı bir araç olup Zibb Coin kripto para biriminin sahibi bir kar raporu talep edebilir. Rapor dosyası PDF formatında oluşturulur ve dönem, yatırım maliyeti, artış yüzdesi, net kar ve (müşteri tarafından belirlenen ülkenin vergi mevzuatına göre) vergi oranı bilgilerini içerir. Müşteri, ikamet ettiği ülkede ödenmesi gereken net vergi tutarını gösteren bir belgeye sahip olur.

Hükümler

Çok fonksiyonlu Zibb sistemine giriş, web tarayıcısı başlatılarak ve Zibb Browser sunucusunun (zibb.com adresindeki) ana sayfası açılarak Zibb Mail'deki (zibbmail.com) tek hesap üzerinden gerçekleştirilir.

Zibb sisteminde tek hesap üzerinden gerçekleştirilen kimlik doğrulama prosedürü için kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodu gerekir. Cep telefonuna PUSH bildirimi gelir veya sisteme Google Authenticator aracılığıyla bağlandığında Google Authenticator programında bir doğrulama kodu oluşturulur.
Tüm resmi bildirimler (Kullanıcıya gönderilen talep, bildirim ve diğer bilgiler), Zibb Mail (zibbmail.com) kişisel e-posta hesabına gönderilir.

İşbu Zibb sistemi kullanım koşulları sözleşmesi, halka açık teklif koşullarında sunulur ve İnternette Zibb sisteminin ana sayfasında yer alır. Kullanıcı tarafından teklifin kabulü ile kurallar kabul edilmiş sayılır. Zibb Şirketi ve kullanıcı, Zibb sistemi hizmetlerinin kullanılması için çevrimiçi kayıt formunun doldurulması ile teklifin kabul edilmiş (kullanıcının Zibb Şirketinin teklifini kabul etmiş, kuralları onaylamış ve kabul etmiş) sayıldığını kabul ederler.

Bu kuralların kabulü, tüm koşulların kullanıcı tarafından herhangi bir değişiklik ve (veya) ilave yapılmadan şartsız olarak ve tamamen kabul edilmesidir.

Zibb Şirketi tarafından sunulan bazı hizmetler, kullanıcının ikamet yerine bağlı olarak kullanıcı tarafından kullanılamayabilir.

Zibb Şirketi, herhangi bir sebep göstermeksizin kullanıcı ile işbirliğine başlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

Zibb Şirketi, bir kullanıcı ile iş ilişkisine girerken ek doğrulama prosedürlerini uygulama hakkını saklı tutar.

Kullanıcının kimliği, Zibb Şirketi temsilcisi tarafından şahsen doğrulanmadığı ve Zibb sistemi hizmetlerinin kullanılması için sunulan belgelerin doğruluğunun Zibb Şirketi temsilcisi tarafından asıllara göre kontrol edilmediği halde Zibb Şirketi, kullanıcı kimliğinin doğrulaması için ek prosedürleri uygulama hakkını saklı tutar.

Zibb Şirketi, kullanıcılar için uygulanan ek doğrulama prosedürlerinin yanı sıra OFAC, FATF listelerinde yer alan ülke vatandaşları ve siyasi nüfuz sahibi kişiler olan kullanıcıların derin birincil ve periyodik analizini gerçekleştirir.

SÖZLEŞMENİN DETAYLI BİLEŞENLERİ

Zibb Browser: kapsamlı bir arama motorudur.

Zibb Mail: elektronik posta servisidir.

Zibb Cloud: bulut depolamadır.

Gizliliğiniz

Gizliliğinize önem veriyoruz. Gizlilik Politikası, sizden ve cihazlarınızdan (bundan böyle "Veriler" olarak anılacaktır) alınan ne tür verileri topladığımızı, verilerinizi nasıl kullandığımızı ve verilerinizi işlerken hangi yasal gerekçelere dayandığımızı açıklamaktadır.

İçerikleriniz

Zibb Browser servisi, içeriklerinizi saklamanıza veya göndermenize veya başkalarından materyalleri almanıza olanak sağlar. İçerikleriniz üzerindeki mülkiyet hakkının tarafımıza ait olmasını talep etmiyoruz. İçerikleriniz size ait olup sorumluluğu da size aittir.

Seçenekler

Zibb, arama motoruyla birlikte genellikle sosyal uygulamalara dahil olan tüm hizmetleri içerir, örneğin: Zibb Haberleri, Zibb Eğilimleri, Zibb Haritaları ve Zibb Galeri vs. Tüm küresel finans sektöründen toplanan kapsamlı analitik ve bilgileri içeren dahili bir finansal modül mevcuttur. Kullanışlı bir arayüz ve arama filtrelerini kullanarak finans alanındaki konuya odaklı blog, kanal, forum, diğer site ve öneriler gibi yararlı bilgileri inceleyebilirsiniz.

Zibb Mail, kişisel e-posta hesabını açmanıza ve Zibb sisteminin tüm kurumsal birimlerine (web sitelerine), yararlı ve benzersiz arama özelliklerine ve sonuçlarına erişmenizi sağlar. Panel ayarları oldukça kapsamlı olup uygulamayı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Zibb Cloud: hacimli bir ek bulut depolama kullanarak bellek alanını artırabilirsiniz. Belge, tablo ve sunumlara ek olarak PDF, CAD vb. dahil 100'den fazla dosya türünü destekler.

İOS, Android cihazlar için kendi versiyonuna sahiptir. Arama seçenekleri, geleneksel tarayıcı sürümleri gibi geniş ve çeşitlidir. Uygulamanın ana avantajlarından biri, kullanım kolaylığıdır.

Uygulamayı açıp bir arka plan resmini ve bir arama çubuğunu görürsünüz. Bu uygulama, hem metin hem de sesli olan her aramanızı kaydeder, böylece tüm son geçmişlerinizi eksiksiz olarak elde edersiniz.

Koşullar

Kullanıcı, bilgilerini Zibb Browser’de ve Zibb Mail ID'de yayımlayarak Zibb sistemine otomatik olarak, kendi çeviri versiyonunu web sitelerinde dünya çapında ücretsiz ve koşulsuz olarak ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın dilediği gibi kullanmak için münhasır hakkı verir. Kullanıcı, bilgi kullanımına ilişkin belirtilen hakları vermek için ilgili hak ve yetkilere sahip olduğunu teyit eder.

Web sitelerinin ve sayfaların endekslenmesi ve hizmet kapsamındaki arama sonuçlarının oluşturulması (düzenlenmesi), arama kalitesinin artırılması için Zibb Browser'in takdirine bağlı olarak değiştirilebilen belirlenmiş uygunluk kriterlerine göre otomatik olarak gerçekleştirilir.

Zibb Browser, endekslenen web sitelerini ve bloglar ve forumlardaki arama sonuçlarını izlemez, kontrol etmez, ön inceleme veya sansür yapmaz.

Zibb Browser hizmeti sunarken herhangi bir tercih vermez, web sitelerinin ve sayfaların içeriği ve herhangi bir bilgi ile ilgili tutumunu ifade etmez ve endeksleme hiçbir şekilde, bloglarda ve forumlarda yer alan görüş, bakış açısı, ifadelerin desteklenmesi anlamına gelmez.

Finansal modüldeki arama sonuçları, İnternetin açık kısmında bulunan finansal site ve sayfaların otomatik olarak endekslenmesiyle ve özel olarak ayarlanmış bir arama motoru ile yapılan yeniden endeksleme sıklığına uygun olarak mümkün olduğu kadar objektif ve eksiksiz bir şekilde Zibb Browser kapsamında sunulur.

Zibb Browser, yukarıda belirtilenlere aykırı olmamak kaydıyla kendi takdirine göre hangi web sitesinin finansal modülün arama tabanına dahil edilmesi gerektiği ve hangilerinin dahil edilmeyeceği ve ayrıca web sitesinin veya sayfanın arama tabanından çıkarılması konularında bağımsız olarak karar verme hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) saklı tutar.

Finansal arama modülüne ekleme, bağlantı üzerinden geçiş yapıldığında erişilebilen ve açık olan ve endekslenmesi yasak olmayan web sitelerinin ve sayfaların arama tabanında görünmesi için bilgi kontrol ve endeksleme formu kullanılarak bağımsız olarak yapılabilir.
Kullanıcı, kuruluşların hizmetlerini değerlendirme ve Zibb Browser ortaklarının yorumlarını ve/veya hizmetlerini yayımlama fonksiyonlarını kullanabilir. Kullanıcıların değerlendirme ve yorumları sitede yayımlanır ve üçüncü kişi sitelerinde bulunabilir.

Zibb Browser, bilgileri kontrol etmez ve/veya denetlemez ve mevzuata uygunluk ve üçüncü kişilerin haklarına uyulması durumu dahil olmak üzere bilgilerin doğruluğunu, netliğini, tamlığını ve kalitesini garanti etmez. Zibb Browser bilgilerden hiçbir durumda sorumlu değildir. Kullanıcı, bilgilerin güvenilirliğinin, tamlığının, yararlılığının ve mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi dahil olmak üzere kullanımıyla ilgili tüm riskleri tek başına değerlendirmelidir. Bilgilerin içeriği, biçimi, dağıtımı ve başka bir şekilde kullanımı ile ilgili her türlü ihtilaf, soru ve talepler, ilgili bilgilerin sahibi olan Zibb Browser ortaklarına yöneltilmelidir.

Zibb Coin (zibbcoin.com): kripto para birimidir.

Zibb Protocol (zibbprotocol.com): Zibb Coin işlemlerinin işlendiği servistir.

Zibb Wallet (zibbwallet.com): Zibb Coin web cüzdanıdır.
İmkanlar

Zibb Coin, özel bir yazılıma sahip kripto para birimidir. Kayıt defterinde topolojik sıralama ve tam ademi merkeziyetçilik ile karakterize edilen dijital bir varlıktır. Sistem katılımcıları eşit haklara sahiptir, böylece devlet veya şirket tarafından olumsuz etki olasılığı ortadan kalkar. Zibb Protocol (DAG defteri) sadece işlemlerin gerçekleştirilmesi için değil, aynı zamanda güç dağıtımı için bağlanarak ve ticaret yaparak para kazanmak için de kullanılır.

Zibb Wallet bilgisayar sürümü, bilgisayara yüklenen ve kullanılan bir yazılım olup bu tür cüzdanlar anahtarlarınız ve paralarınız üzerinde tam kontrolünüzü sağlar.

Zibb Wallet mobil sürümü, bilgisayar cüzdanı ile aynı şekilde çalışır, ancak özellikle bir akıllı telefon uygulaması olarak tasarlanmıştır. QR kodlarını kullanarak kripto para göndermenize ve almanıza olanak sağlar.

Özel Anahtarlar

Zibb Wallet için size sağladığımız veya oluşturduğunuz özel anahtarlardan tek başınıza sorumlusunuz. Bu yazılım, açık kaynak ​​kodlu ve birkaç imzalı ücretsiz bir dijital cüzdan gibi çalışır. Yazılım, bizim/diğer üçüncü tarafların bir finansal aracı veya Zibb Coin kripto paralarınızın muhafızı olarak hareket ettiğimiz/ettiği bir hesap değildir.

Tüm özel anahtarlarınızın ve bunları şifrelemek için kullandığınız parolaların güvenli yedek kopyalarını korumayı kabul ediyorsunuz. Zibb Wallet kişisel hesabınıza, Zibb Coin hizmetlerine yetkisiz erişimi veya kullanımını engelleyecek ve herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanım olduğunda bize derhal bilgi vereceksiniz.

Sisteminiz, ağınız veya Zibb Wallet, Zibb Coin, Zibb Protocol geliştiricilerinin uygulamalarındaki herhangi bir güvenlik ihlali olduğunda bize mümkün olan en kısa süre içinde bilgi vereceksiniz, böylece bu tür olaylardan haberdar oluruz. Kimlik bilgileri veya özel anahtarlar kullanılarak hesabınıza yapılan herhangi bir şüpheli yetkisiz erişimin veya hesabınızın kullanımının veya hesabınızın, ağınızın veya geliştiricilerin uygulamalarının herhangi bir güvenlik ihlalinin araştırılması için bizimle işbirliği yapacak ve yürüttüğünüz tüm araştırmaların sonuçlarını bize sunacaksınız.

Koşullar

Zibb Coin’in satın alınması veya satılması: cüzdanınıza yatırılan desteklenen dijital ve itibari para birimlerini kullanarak Zibb Coin satın alabilirsiniz.

Para yükleme: Zibb sisteminde bulunan ödeme yöntemlerinden birini (örneğin, kredi veya banka kartı, kripto para birimi) kullanarak hesabınıza para yükleyebilirsiniz (Zibb Wallet cüzdanınız, satın alma ve yükleme işlemi tamamlanınca yüklenen Zibb Coin tutarını gösterir). Zibb Wallet, bir mevduat veya yatırım hesabı değildir, dolayısıyla Zibb Wallet’te saklanan Zibb Coin paraları herhangi bir faiz getirmez.

Hesap bilgileri: her Zibb Coin satın alımının tutarı (ve para birimi), (duruma göre) ödeyen ve/veya alıcının kimliği, (ücretlerin dökümü dahil) alınan komisyonlar, döviz takası halinde döviz kuru ve (ödeyen iseniz) takastan sonraki tutar (yeni para biriminde) veya alıcı iseniz takastan önceki tutar (orijinal para biriminde), (duruma göre) her Zibb Coin işleminin borç veya alacak tarihi dahil olmak üzere cüzdan bakiyenizi ve işlem geçmişinizi görebilirsiniz.

Zibb Pay (zibbpay.com): ödeme sağlayıcısıdır (merchant acquiring).

Zibb Exchange (zibbexchange.com): elektronik takas servisidir.

Zibb Trade (zibbtrade.com): dijital varlıkların ticareti ve takası için amaçlanmış bir platformdur.

Zibb Pay platformu (zibbpay.com) kullanım koşulları sözleşmesi

Zibb Pay ödeme sistemi, parasal ve/veya diğer yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi, İnternet ağındaki mal ve hizmetlerin ödenmesi ve kullanıcıları arasında karşılıklı ödemelerin organize edilmesi için kullanılan mekanizma olan bir yazılım ürünüdür.

Geliştiricinin onayı

Hesap açarken bize sağladığınız bilgilere dayalı olarak geliştiricinin uygulamasında Zibb Pay Platform API protokolüne (zibbpay.com) erişim elde edersiniz.
Protokol, web sitenizi Zibb Pay ile entegre etmeye ve Zibb Protocol bloksuz defterini (zibbprotocol.com) kullanarak otomatik Zibb Coin alımını gerçekleştirmeye, takas için mevcut diğer kripto para birimleri ile takas etmeye, mevcut kripto ve itibari para birimlerini otomatik olarak çekmeye olanak sağlar.

Güvenilirliğin izlenmesi

Zibb Pay Platform API'si, geliştiricinin uygulamalarını iyileştirmenize ve korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Zibb Pay'in, kaliteyi sağlamak, ürün ve hizmetleri iyileştirmek, Zibb Pay Platform API'si kullanılırken meydana gelen arızaları izlemek ve ortadan kaldırmak için Zibb Pay Platform API'sinin kullanımını ve işbu sözleşme hükümlerine uygunluğunuzu kontrol edebileceğini kabul ediyorsunuz. Bu izleme kapsamında, örneğin hizmetleri veya kullanıcılarımızı etkileyebilecek güvenlik problemlerinin tespiti için geliştiricinin uygulamasına erişim ve kullanımı yapılabilir. Bu izlemeye müdahale etmeyeceksiniz. Bu tür müdahaleleri ortadan kaldırmak için her türlü teknik yöntemleri kullanabiliriz. Bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizi gerekçeli bir şekilde düşündüğümüz halde sizin veya kullandığınız geliştiricinin uygulamasının Zibb Pay Platform API'sine erişimini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın geçici olarak durdurabiliriz.

Riskler

Dijital varlıkların, ağ ve protokollerinin kullanımının ciddi riskler içerdiğini kabul ediyorsunuz. Dijital varlıklar, protokol ve ağları ile ilgili tüm riskleri öğrenmek sizin görevinizdir. Zibb Pay, dijital varlıklar, protokol ve ağları ile ilgili bazı riskler konusunda sizi uyarsa da tüm bu riskler hakkında sizi uyarmaktan sorumlu değildir.

Hizmetlerin sunulması

 • Zibb Pay, sipariş edilen abonelikler için:
 • Zibb Pay Platform API'sini hizmet seviyemizin şartlarına uygun olarak kullanımınıza sunmak,
 • Zibb Pay cüzdanlarını hesabınızda haftanın 7 günü, günde 24 saat İnternet üzerinden kullanımınıza sunmak,

Herhangi bir ek ücret ödemeden standart desteğimizi size sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösterir. Sunduğumuz tüm hizmetler "olduğu gibi" ve mevcut olduğu ölçüde sağlanmaktadır.

Zibb Pay, kripto para birimleri ve diğer elektronik varlıklar ile yapılan ödemeler için bir işlemcidir. Zibb Pay, Zibb Coin kripto para birimini mal veya hizmetlerin ödenmesinde kabul etmenize ve çeşitli kripto para birimleri ile takas etmenize ve çeşitli elektronik para birimlerinde çekmenize olanak sağlar. Hizmetler, ürün veya hizmetleri satan şirket ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir. Zibb Pay'i kullanarak, sizin adınıza para alabilmemiz, saklayabilmemiz ve dağıtabilmemiz için acenteniz olarak hareket etmemiz ve hizmetleri sağlamak ve uygulanan mevzuata uymak için gerekli gördüğümüz eylemleri gerçekleştirmemiz için bize yetki vermiş olursunuz.

Hizmetlerin kısıtlamaları

Zibb Pay, kendi takdirine göre hizmetleri kullanımınız için kısıtlamaları belirler ve uygular. Bu tür belgelenmiş kısıtlamaları kabul edecek ve aşmayı denemeyeceksiniz. Zibb Pay, şüpheli veya muhtemelen bir güvenlik ihlalinin sonucu olarak gördüğü herhangi bir işlemin imzalanmasını bekletebilir. Zibb Pay, bu tür işlemleri imzalaması için gerekecek süre ile ilgili hiçbir taahhüt veya garanti vermez ve bu tür işlemlerin imzalanmasının gecikmesi veya reddedilmesinden sorumlu olmayacaktır.
Müşteri verilerinin korunması

Belgelerde açıklandığı üzere, müşteri verilerinin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için idari, fiziksel ve teknik güvenlik tedbirlerini sürdüreceğiz. Bu güvenlik tedbirleri, müşteri verilerinin personelimiz ve taşeronlarımız tarafından erişilmesini, kullanılmasını, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önleme tedbirlerini (bunlarla sınırlı olmamak üzere) kapsar, ancak aşağıdaki durumlar istisna sayılır:

 • Hizmetlerin sağlanması, hizmet problemlerinin veya teknik sorunların önlenmesi ve çözümü,
 • İşbu sözleşmeye ve geçerli Gizlilik Politikamıza uygun durumlar,
 • Kanuna veya açık yazılı izninize dayalı durumlar.

Zibb Coin Protokolü

Zibb Pay, yönlü asiklik grafik (DAG) platformu üzerinde kurulan ve Zibb Pay işlemlerini yöneten Zibb Protocol (zibbprotocol.com) temel yazılım protokolüne sahip olmayıp onu kontrol etmez. Zibb Pay'in temel protokol çalışmalarından sorumlu olmadığını ve bunların işlevselliği, güvenliği veya kullanılabilirliği için herhangi bir garanti vermediğini kabul ve beyan ediyorsunuz. Bloksuz defterin çalışmasının tüm bireyselliklerini zibbprotocol.com adresinde bulabilirsiniz.

Ücret ve ödemeler

Ücretler: Tüm hizmet ücretlerini ödersiniz. Ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen komisyonlar iade edilemez. Bize eksiksiz ve doğru ödeme ve iletişim bilgilerinizi sağlayacak ve bu bilgilerdeki tüm değişiklikleri bildireceksiniz.

Ağ ücretleri: Bir işlem talebinde belirtilen Zibb Pay'in sürekli ücretleri, dijital varlıklarıyla ilgili ağ protokollerinin çalışma sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir ücret veya masrafı içermez. Bu tür ücretler önemli tutarda olabilir. Bu ücretler herhangi bir zamanda değişebilir ve kontrolümüz dışındadır. Ağ ile ilgili olan bu tür ücret ve kesintileri bilmek ve anlamaktan sorumlusunuz. Tüm ağ ücretlerini ödemekle ilgili sorumluluk tamamen size aittir. Tüm bu ücretleri Zibb Pay'e tazmin etmeyi ve Zibb Pay'in bu tür ücret veya kesintileri doğrudan cüzdanınızın bakiyesinden veya işlem tutarlarından tahsil edebileceğini kabul ediyorsunuz.

Vergiler

Ücretlerimiz, herhangi bir yetkili makam tarafından tahsil edilen herhangi bir nitelikteki vergi, harç, ücretleri veya benzer devlet tahakkuklarını (bundan böyle birlikte "vergiler" olarak anılacaktır) içermez. İşbu Sözleşme kapsamında satın alma işlemlerinizle ilgili tüm vergileri ödemekten sorumlusunuz. Açıklık getirmek gerekirse gelirimiz, malvarlıklarımız ve çalışanlarımız ile ilgili olarak tarafımıza uygulanan vergilerden münferiden sorumluyuz ("Zibb Pay Vergileri").

Lisanslar ve mülkiyet hakkı

Hizmet lisansları: İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz koşuluyla Zibb Pay, talep ettiğiniz hizmetleri kullanmak için uygulanan fikri mülkiyet haklarımıza, işbu Sözleşmede ve Zibb Pay Platform API Dokümantasyonunda belirtilen yönetim esaslarına ve politikalara uygun olarak size devredilemez, geri alınabilir, kişisel ve münhasır olmayan bir lisans verir.

Web sitesinde yayımlanan Gizlilik Politikası ve AML/KYC Politikası, işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Zibb Exchange (zibbexchange.com) elektronik para takas hizmetleri kullanım koşulları sözleşmesi

Sözleşmenin konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, kullanıcıya Zibb Exchange servisi tarafından dijital ve elektronik para takas hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Hizmet usulü

Zibb Exchange hizmetlerinin talebi, kullanıcı tarafından zibbexchange.com web sitesi üzerinden bir başvuru gönderilerek gerçekleştirilir.

Zibb Exchange servisi, talepleri ödeme sisteminin çalışma koşullarına uygun olarak geri alınamaz bir şekilde yerine getirir.

Zibb Exchange servisi, işleme katılan para göndericisinin ve alıcısının aynı kişi olduğunun doğrulanmasını gerektirmez. Zibb Exchange, para veya elektronik para göndericisi ve alıcısı arasındaki ilişkilerin tarafı değildir.

Zibb Exchange servisi, kullanıcının belirli bir işlemde kullanılan paralara ve/veya elektronik paralara sahipliğinin yetkililiğini ve yasallığını kontrol etmez.

Zibb Exchange hizmetlerini kullanan kullanıcı, ilgili ödemede kullanılan paralara ve elektronik paralara yasal olarak sahip olduğunu ve bunların üzerinde yasal olarak tasarrufta bulunduğunu teyit eder.

Kullanıcı, bulunduğu yerin vergi mevzuatının gerektirdiği tüm vergileri tek başına hesaplamayı ve ödemeyi taahhüt eder.

Kullanıcılara sağlanan hizmetlerin kalitesine özen gösteren Zibb Exchange servisi, işbu Sözleşme çerçevesindeki tüm eylemleri mümkün olan en kısa süre içinde gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Hizmetlerin bedeli

Zibb Exchange hizmetlerinin bedeli, yönetim tarafından belirlenir ve zibbexchange.com sitesinde yayımlanır.

Zibb Exchange, elektronik para birimlerinin takas kurlarını ve alınan komisyonları tek başına ve tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahip olup ilgili değişiklik bilgilerini zibbexchange.com'da yayımlayarak servis kullanıcılarına bildirir.

Kullanıcı tarafından zibbexchange.com web sitesinde oluşturulan işlem talebinde döviz kuru, işlem için alınan komisyon tutarı, Zibb Exchange komisyonlarının tutarı ve de transfer edilen toplam para veya elektronik para tutarı belirtilir.

Elektronik para takası

Kullanıcı, orijinal para birimini işlem talebinde belirtilen tutarda transfer etmeyi (vermeyi) taahhüt eder ve Zibb Exchange servisi, kullanıcıya tarifelere göre kur üzerinden hesaplanan nihai para birimini transfer etmeyi (vermeyi) taahhüt eder.

Zibb Exchange hizmetleri için alnın komisyon tutarı, işlem talebinde yansıtılır ve başvuru gönderilirken kullanıcı arayüzünün sayfalarından birinde bulunan "İleri" düğmesine tıklanarak kullanıcı tarafından onaylanır.

Zibb Exchange servisinin elektronik paraları kullanıcıya transfer etme (verme) yükümlülüğü, elektronik paraların hesaptan çıkarıldığı ve bu işlemin işlem geçmişine kaydedildiği anda yerine getirilmiş sayılır.
Zibb Exchange servisi, servis veya kullanıcı için mali ve itibar kaybına neden olabilecek dolandırıcılık ve diğer eylemleri önlemek için işlemi askıya alma ve kullanıcının paralarını alıkoyma hakkına sahiptir.

Zibb Exchange servisi, işlemler için finansal ve niceliksel sınırları belirleme hakkına sahiptir. Sınırlarla ilgili bilgiler zibbexchange.com sitesinde belirtilir.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi

İşbu Sözleşme, başvuru esnasında kullanıcı tarafından kabul edilen halka açık teklif şartları ile akdedilmiş sayılır.

Kullanıcı, başvurunun oluşturulmasının tamamlanmasına yönelik eylemler gerçekleştirmesi ve böylece Zibb Exchange hizmetlerini işbu Sözleşmede ve başvuruda belirtilen şartlar ile kullanma niyetini teyit etmesi ile halka açık teklif kabul edilmiş sayılır.

Sözleşme, kullanıcının başvurunun oluşturulmasını tamamladığı andan itibaren yürürlüğe girer.
Tarafların sorumluluğu

Zibb Exchange servisi, kullanıcının emanet ettiği para veya elektronik para tutarını aşmayacak ölçüde kullanıcıya karşı sorumludur.

Zibb Exchange servisi, sadece dijital ve elektronik para birimleri için takas hizmetleri sağlar. Zibb Exchange, hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü şahıs lehine ödeme kabul etmez ve kullanıcıya ait olmayan cüzdanlar/hesaplar için takas işlemlerini yasaklar. Zibb Exchange, mal veya hizmetleri için ödeme alan kişiler ile herhangi bir ortaklık ilişkisine girmez, herhangi bir sözleşme yapmaz ve kesin bir şekilde bu tür ilişkilere karşıdır. Zibb Exchange, alıcı ve satıcı (müşteri ve yüklenici vb.) arasındaki ödemeler için aracı servis olarak kullanılamaz. Zibb Exchange, üçüncü kişilerin yasadışı eylemleri nedeniyle kullanıcının uğrayacağı zararlardan sorumlu değildir.

Kullanıcı, başvuruyu doldururken belirttiği bilgilerin doğruluğundan kendisi sorumludur. Kullanıcı, bilgileri belirtmemiş veya yanlış belirtmemişse Zibb Exchange servisi, kullanıcının hata sonucu oluşan kayıplarından sorumlu değildir.

İşlemle ilgili bilgiler, servisin veri tabanında saklanır ve anlaşma taraflarının ihtilaflı durumlarda esas aldıkları birincil kaynaktır.
Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkan mücbir sebep durumlarından, öngörülemeyen ve makul tedbirlerle önlenemeyen olağanüstü nitelikteki olaylardan dolayı, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen tarafların sorumluluğu ortadan kalkar.
Zibb Exchange servisi, kullanıcı tarafından düzenlenen başvuru esnasında şüpheli eylemlerin olması halinde bilgisayar korsan saldırılarından olabilecek zararı önlemek için bu tür eylemlerin nedenleri tespit edilinceye kadar ilgili işlemleri askıya alma hakkına sahiptir.

Dijital varlıkların ticareti ve takası için Zibb Trade (zibbtrade.com) teknolojik platform hizmetleri kullanım koşulları sözleşmesi

Tanımlar

Kripto varlıkları: herhangi bir menkul kıymet olmaksızın dijital para ve dijital tokenler ve diğer herhangi bir dijital takas aracı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yalnızca ve münhasıran zincir ve defterler teknolojisi kullanılarak transfer edilebilen varlık türleri anlamına gelir.

Piyasa değeri: Zibb Ticaret Teknoloji Platformunun herhangi bir kripto varlığı için kendi takdirine göre belirlediği fiyat pozisyonu anlamına gelir.

Ticaret: Zibb Trade hesap kullanıcısına ait olan bir kripto varlık türünün, aynı kullanıcıya veya başka bir Zibb Trade hesap kullanıcısına ait olan başka bir kripto varlık türü ile takas taraflarınca belirlenen şartlar altında yapılan takası olarak anlaşılmalıdır.

Transfer: bu belgenin amaçları doğrultusunda Zibb Trade kullanıcısının para yatırma/çekme talebine veya ticari talimatına uygun olarak Zibb Trade tarafından teknik olarak yürütülen, kullanıcının Zibb Trade hesabı kullanılarak bu hesaptan veya hesaba gerçekleştirilen para yatırma/çekme ve/veya kripto varlığı ticareti işleminin kaydı anlamına gelir.

Garanti ve yükümlülükler

Ön koşul, Zibb Trade hizmetlerinin sadece yasal olarak bağlayıcı ilişkilere girmesine izin verilen kişilere sunulmasıdır. Bu nedenle, herhangi bir nedenle yasal olarak bağlayıcı ilişkilere giremediğiniz halde Zibb Trade hizmetlerini kullanmayınız.

Ayrıca:

 • Mevzuatınıza göre 18 yaşını doldurmuş veya başka bir reşit yaşa ulaşmış olduğunuzu,
 • Bu hukuki ilişkilere girme hakkına sahip olup diğer hukuki ilişkileri ihlal etmediğinizi,
 • Zibb Ticaret Teknoloji Platformunu e-postanızla ve kendi menfaatiniz için kullanacağınızı ve başka herhangi bir kişinin adına ve/veya menfaatlerine hareket etmeyeceğinizi,
 • Zibb Trade Teknoloji Platformuna aktardığınız kripto varlıklarının satılmadığını, takyidat altında bulunmadığını, ihtilaf veya haciz konusu olmadığını, kripto varlıklarınız üzerinde üçüncü taraf haklarının bulunmadığını garanti ettiğinizi,
 • Siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP), PEP’in aile mensubu veya yakın ortağı olmadığınızı beyan ve garanti ediyorsunuz.

Zibb Trade, Teknoloji Platformu kullanıcısının bir PEP (veya PEP'in aile mensubu veya yakın ortağı) olduğunu tespit ettiği halde bu kullanıcının Zibb Trade hesabını kapatma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, işlemlerin ve ticaretin yasak olduğu veya özel bir onay, herhangi bir izin ve/veya yetkilendirmenin olması gerektiği bir eyalet veya bölgede (Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargo uygulanan herhangi bir eyalet, ülke veya başka bir yerde) ikamet ettiği halde kullanımı derhal sonlandıracaktır. Milliyetiniz, ikametgahınız, vatandaşlığınız, dininiz veya başka nedenlerle Zibb Trade platformu hizmetlerine erişiminizi veya bunları kullanmanızı yasaklayan yerel uygulanan mevzuatın bulunduğu bölgeler, bundan böyle birlikte "Sınırlı Bölgeler" olarak anılacaktır.

Zibb Trade, platforma herhangi bir sınırlı bölgeden eriştiğinizi veya konumunuz, kurumunuz, vatandaşlığınız veya ikamet yeriniz hakkında yanlış bilgi verdiğinizi tespit ettiği halde hesaplarınızdan herhangi birini kapatma, herhangi bir açık ticaret pozisyonunu tasfiye etme, sizi tüm kripto varlıklarınızı Zibb Ticaret Teknoloji Platformundan çekmeye mecbur kılma hakkını saklı tutar.

Bu hükmünün amaçları doğrultusunda uygulanan mevzuat kavramı, federal, devlet kanunları ve yabancı kanunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir devlet makamının uygulanan tüm kanunlarını kapsar.

Ayrıca Zibb Trade Teknoloji Platformuna erişerek veya bunu kullanarak:

 • Herhangi bir yasadışı kumara ödeme yapmak, destek vermek veya başka bir şekilde katılmak, dolandırıcılık, paraların aklanması, terör faaliyetleri veya diğer yasadışı faaliyetler için Zibb Ticaret Teknoloji Platformunu kullanmayacağınızı,
 • Zibb Trade'ye erişmek veya verileri almak için tarafımızdan sağlanmayan herhangi bir robot, örümcek, tarayıcı, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları veya arayüzü kullanmayacağınızı,
 • Kimlik doğrulama işlemi yapılmadan başka bir kullanıcının hesabını yetkisiz olarak kullanmayacağınızı veya kullanmaya çalışmayacağınızı,
 • Önceden alınan yazılı iznimiz olmadan Zibb Trade teknoloji platformuyla etkileşime giren herhangi bir üçüncü taraf uygulamalarını geliştirmeyeceğinizi,
 • Yanlış, doğru olmayan veya yanıltıcı bilgi vermeyeceğinizi beyan, kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

Risklerin açıklanması

Zibb Trade, iç politikamıza uygun olarak sadece ticaret platformunun çalışma ilkeleri ile ilgili yeterli deneyim, bilgi ve anlayışa sahip olan ve ilgili risklerin tamamen farkında olan kullanıcılara hizmet vermektedir.

Zibb Trade Teknoloji Platformuna erişim ve kullanım sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Bu kapsamda:

 • Zibb Trade hesabınızdaki kripto varlıklarınızı kaybedebilirsiniz ve bazı durumlarda zarara uğrayabilirsiniz.
 • Belirli piyasa koşullarında bir pozisyonu kapatmanız zor veya imkansız olabilir. Bu durum örneğin, piyasa günlük fiyat dalgalanmaları limitine (“limit hareketi”) ulaştığında ve piyasada yeterli likidite olmadığında meydana gelebilir.
 • “Zararı durdurma” veya “limit durdurma” talimatları gibi koşullu talimatların verilmesi, zararlarınızı her zaman hedef tutarlarla sınırlamayabilir, çünkü piyasa koşulları bu tür talimatların uygulanmasını imkansız hale getirebilir.
 • Kripto varlıkları ile ilgili tüm pozisyonlar riskli olup "spread" ile bir pozisyon, açık "uzun" veya "kısa" pozisyon kadar riskli olabilir.
 • Kaldıraç kullanmak işinize yarayabilir veya yaramayabilir ve hem büyük kayıplara hem de karlara yol açabilir.
 • Yukarıda belirtilenler tüm kripto varlıklar için geçerlidir. Fakat bu kısa açıklama, kripto varlık ticareti ile ilgili tüm riskleri ve diğer hususları açıklayamaz ve profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilemez.

Blockchain protokolü ve diğer kripto para defterleriyle ilgili riskler:
Zibb Trade Teknoloji Platformu, hizmet sürecinde, protokol ve defterler ile bağlantılıdır. Herhangi bir arıza, istenmeyen işlev, Zibb Trade Teknoloji Platformunun yanlış ya da beklenmedik veya istenmeyen bir şekilde çalışmasına neden olabilir. Zibb Trade'in herhangi bir kripto para ağını kontrol etmediğini ve bilinmeyen güvenlik açıkları veya herhangi bir ağ protokolünde öngörülemeyen değişiklikler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kripto varlık ağının kullanımıyla ilgili tüm riskleri anladığınızı kabul ve beyan ediyorsunuz. Bu tür risklerden kaynaklanan her türlü zararlardan sorumlu değiliz.

Bakiyelerin korunması

Bakiyelerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya israfa karşı korumaya çalışıyoruz.
Sistemlerimizi ve kripto ve dijital varlıklarınızı korumak için amaçlanmış çeşitli fiziksel ve teknik tedvirleri kullanıyoruz. Paranızı Zibb Trade hesabına göndererek, bize güveniyor ve kripto ve diğer varlıklarınızın güvenliği konusunda nihai karar verme hakkı vermiş oluyorsunuz.

Özel şartlar

Mali taahhüt yoktur. Zibb Ticaret Teknoloji Platformunun hiçbir koşulda size herhangi bir marj fonu sağlamak veya sağlamaya devam etmek zorunda olmayacağını tamamen kabul ediyorsunuz.

İptal: Zibb Trade Teknoloji Platformu üzerinden başlatılan bir transfer talebini ancak Zibb Trade tarafından yerine getirilmeden önce iptal edebilirsiniz. Transfer talebiniz yerine getirildikten sonra bu transferi gerçekleştirmek için Zibb Trade yetkinizi değiştiremez, geri alamaz ve iptal edemezsiniz. Bir ticaret talimatı kısmen yerine getirildiği ve piyasa fiyatından yapılan işlemle ilgili olmadığı halde yerine getirilmemiş kısmını iptal edebilirsiniz. Zibb Trade kendi takdirine göre belirli olağanüstü koşullar altında bir işlemi iptal edebilir, ancak müşterinin işlemi iptal etme hakkı yoktur.

Yükümlülüklerin sınırlanması

Zibb Trade aracılığıyla sakladığınız veya ilettiğiniz bilgilerin, yazılım arızaları, üçüncü taraf sağlayıcıların protokolü değiştirmesi, İnternet kesintileri, mücbir sebepler, felaketler, üçüncü tarafların DDOS saldırıları, planlı veya plansız bakım ya da kontrolümüz dahilinde veya dışında kalan diğer nedenler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli nedenlerle geri alınamayacak şekilde kaybolabileceğini, zarar görebileceğini veya geçici olarak kullanılamayabileceğini kabul ediyorsunuz. Servislerimiz aracılığıyla sakladığınız veya aktardığınız tüm bilgilerin yedek kopyalarını oluşturmaktan ve muhafaza etmekten münferiden sorumlusunuz.

Zibb Trade aşağıdakilerden sorumlu değildir:

 • Herhangi bir bilginin, iletilmesinin veya sunulmasının yanlışlığı, hatası, gecikmesi veya eksik olması,
 • Mücbir sebeplerden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarar.

Kullanıcı, marjı koruyamaması veya karşılayamaması nedeniyle kripto varlıkların yapılan veya teklif edilen satışından, itfa edilmesinden, tasfiyesinden, temlik edilmesinden kaynaklanan zararlarla ilgili olarak, bu satış, itfa, tasfiye, elden çıkarma tarihinin ertelenmesi veya değiştirilmesi veya başka bir yöntemin kullanılması halinde bu zararların oluşup oluşmayacağına ve daha iyi bir fiyat elde edilip edilmeyeceğine bakmaksızın Teknoloji Platformuna karşı hiçbir hak veya talepte bulunamaz.

Hesap açılması

Hesabınızı oluşturarak:

 • Doğru ve gerçek bilgileri sunmayı taahhüt ediyorsunuz. Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı öğrenmek için lütfen Gizlilik - Politikamızı inceleyiniz.
 • Size zaman zaman uygulanabilecek AML/KYC prosedürlerinden geçmeyi kabul ediyorsunuz.
 • Zibb Trade hesabınızla ilgili bilgileri korumayı ve zamanında güncellemeyi,
 • Şifrenizi koruyarak ve hesabınıza erişimi kısıtlayarak Zibb Trade hesabınızın güvenliğini sağlamayı taahhüt ediyorsunuz.

Dijital ve itibari para birimlerinin yatırılması ve çekilmesi

Bir adres oluşturma yetkisi: Kripto varlıklarını almak için adresin, varlık transferini talep ettiğiniz anda otomatik olarak oluşturulacağını ve herhangi bir kripto varlığı Zibb Trade hesabınıza aktarılmadan önce adresin oluşturulmasına izin vermiş olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.
Para yatırma/çekme yetkisi: Zibb Trade'nin kripto varlıklarını hesabınıza yatırmasını/çekmesini talep ettiğinizde Zibb Trade'ye platform üzerinden bu işlemi gerçekleştirmesi için yetki vermiş olursunuz.

Reddedilen veya askıya alınan para yatırma/çekme işlemleri: Bazı durumlarda bir dış servis, dijital ve elektronik varlıklarınızı işleme kabul etmeyebilir, para yatırma/çekme işlemini askıya alabilir veya işlemi destekleyemeyebilir veya başka nedenlerle kullanılamayabilir.

Ticaret

Teknoloji platformu üzerinden yeni bir ticaret talimatı gönderdiğinizde Zibb Trade'ye aşağıdakiler için yetki vermiş olursunuz:

 • Varlıklarınızın Zibb Trade hesabınıza/hesabınızdan transferini sabitlemek,
 • Mümkünse, varlıklarınızı bu ticaret talimatına uygun olarak Zibb Trade hesabınızda rezerve etmek.

Ticaret faaliyetlerinizle ilgili olarak Zibb Trade Teknoloji Platformunun:

 • Brokeriniz, aracınız, acenteniz, danışmanınız veya yetkiliniz olarak hareket etmediğini,
 • Belirli bir varlığın transferinin tarafı olarak hareket etmediğini kabul ediyorsunuz.

Ticaret oranları: Verilen her ticaret talimatı, farklı piyasa takas kurlarını oluşturur. Zibb Trade Teknoloji Platformu aracılığıyla sunulan oran bilgilerinin, diğer dış kaynaklar aracılığıyla sunulan oranlardan farklı olabileceğini kabul ediyorsunuz.

Piyasa volatilitesi: Özellikle, herhangi bir varlık için piyasada yüksek hacimli dönemlerde, likidite eksikliği, hızlı hareket veya volatilite dönemlerinde piyasa ticaret işleminin gerçekleştirildiği fiili piyasa kuru, ticari işleminiz sırasında Zibb Trade Teknoloji Platformu aracılığıyla belirtilen geçerli orandan farklı olabilir. Bu tür oran dalgalanmalarından sorumlu olmadığımızı anlıyor olmalısınız.

Zibb Trade Teknoloji Platformu aracılığıyla sunulan oranlar, yatırım veya finans tavsiyeleri olarak değerlendirilmemeli veya böyle adlandırılmamalı ve bir yatırım stratejisinin temeli olarak kullanılmamalıdır.

Komisyonlar

Ücret tutarı: Zibb Trade Teknoloji Platformu aracılığıyla gerçekleştirilen transferler için ücret ve limitlere göre belirlenen ücretleri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Komisyon ücretlerindeki değişiklikler, revize edilmiş tarife ve limitlerin yayımlanmasında belirtilen başlangıç ​​tarihinden itibaren geçerli olup bu revize edilmiş tarifelerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen transferler için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

Harçların ödenmesi: bize veya atanmış ödeme operatörümüze, Zibb Trade Teknoloji Platformu aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz işlemlerle ilgili olarak ödenmesi gereken ücretlerin Zibb Trade hesabınızdaki varlıklarınızdan tahsil etme veya çıkarma yetkisini veriyorsunuz.

Telif hakkı

Zibb Trade, Zibb sisteminin mülkiyetinde olup uluslararası telif hakkı kanunları ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin diğer kanunlar ile korunmaktadır.
Zibb Trade'ye kişisel veya iş amaçlarıyla sadece düzenli kullanım için erişmeniz ve bunu kullanmanız için size sınırlı, münhasır olmayan ve alt lisans gerektirmeyen lisans veriyoruz.

Zibb Holder (zibbholder.com): depolama ve temettü sistemidir.

Zibb Bank (zibbank.com): ticari B2B kredi ve mevduat sistemidir.

Zibb Invest (zibbinvest.com): dış yatırımlar için amaçlanan bir platformdur.

Zibb Holder hizmetleri kullanım koşulları sözleşmesi (zibbholder.com)

İşbu Sözleşme kapsamında Zibb sistemi (bundan böyle “Finansal Ortak” olarak anılacaktır) kullanıcıya (bundan böyle “Zibb Holder” olarak anılacaktır) hizmet sunmayı taahhüt eder. Kullanıcı ise, bu hizmetlerin kullanım şartlarını kabul eder.

Sözleşmenin konusu

Finansal Ortak, Zibb sisteminin altyapı birimlerinden (web sitelerinden) dengeli bir kar ilkesi sağlamayı, Zibb Holder’in temettü geliri elde etmesini sağlamak için mutabık kalınan faizi transfer etmeyi taahhüt eder.

Zibb Holder, Sözleşme şartlarına uymayı ve temettü almak için gerekli miktarda kişisel adresinde saklamak üzere Zibb Coin kripto para birimini satın almayı taahhüt eder.

Finansal Ortak, Zibb Holder’e sağlanan hizmetler ve Zibb Coin'in promosyonu kapsamında Zibb sisteminin kontrollü mekanizmalarının en verimli şekilde çalışmasıyla gelir sağlamaya çalışır. Finansal Ortak, işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek ve kar elde etmek için Zibb Holder’in muvafakatini almadan herhangi bir üçüncü kişinin ve istikrarlı bir gelir için yardım sağlayan herhangi bir şirketin katılımını sağlama hakkına sahiptir.

Etkileşim şartları

Zibb Coin kripto para birimi, Zibb Holder'de çalışmak için kabul edilebilir minimum veya maksimum miktarda satın alındıktan sonra Finansal Ortak, teknik araçları kullanarak varlık birimlerinin saklanması ve hesaplanması için bir cüzdan açar.

Zibb Holder, Finansal Ortaktan Zibb Coin'in ölçeklenebilirlik giderlerinin karşılanması için Zibb sisteminin toplam gelirinden tahsis edilen, varlığın serbest yüzdesi olan temettüleri kendi hesabına zamanında alır.

Zibb Holder'in, izin verilen minimum pay hariç satın alma hacimleri için herhangi bir sınırlaması yoktur. Ayrıca Zibb Coin'in depolama ömrü olmayıp Zibb Coin varlığı herhangi bir zamanda Zibb sisteminin satış veya takasın mümkün olduğu herhangi bir platformunda satılabilir. Böylece Zibb Holder'in depolama servisinden çıkıp ortaklığı sonlandırabilirsiniz.

Sözleşmenin süresi

İşbu Sözleşme belirsiz bir süre için akdedilir. Sözleşme, Zibb Holder’in veya Finansal Ortağın inisiyatifiyle herhangi bir zamanda feshedilebilir.
Zibb Holder, işbu Sözleşmenin Finansal Ortak tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini kabul eder. Bu durumda Finansal Ortak tarafından Sözleşmenin değiştirilmiş halinin veya ayrı değişikliklerinin web sitesinde yayımlanması veya Sözleşmenin yeni halinin yürürlüğe girdiğine dair bildirimin Zibb Holder’in kişisel hesabına veya e-posta adresine gönderilmesi, Zibb Holder’e yapılan değişiklikler hakkında yeterli bildirim sayılır.

Tarafların sorumluluğu

Finansal Ortak, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya olması gerektiği gibi yerine getirilmesinden tamamen sorumludur.

Finansal Ortak, Zibb Holder’in aşağıdaki durumlardan kaynaklanan zararlarından sorumlu değildir:

Sözleşme kapsamındaki etkileşimde Finansal Ortak tarafından kullanılmak üzere sunulan herhangi bir yazılım ürününde Zibb Holder veya üçüncü şahıslar tarafından değişiklik yapılması ve de Zibb Holder’in Finansal Ortağın hizmetlerine erişmek için kullandığı donanım ve yazılımda virüs ve diğer kötü amaçlı yazılımların olması,

İşbu Sözleşmenin ve Zibb Sistemi Kullanım Koşullarının Zibb Holder tarafından ihlal edilmesi.
Mücbir sebeplerden dolayı işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen tarafların sorumluluğu ortadan kalkar.

Gizlilik

Taraflardan her biri, Sözleşmenin yerine getirilmesinde alışverişi yapılan bilgi ve belgelerin güvenliği ve korunması için tedbirleri almayı taahhüt eder. Zibb Holder, hesabının gizliliği korumak, yetkisiz kullanımını önlemek ve erişim güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri bağımsız olarak almayı taahhüt eder.

Zibb Bank (zibbank.com) ticari kredi ve mevduat sistemi kullanım koşulları sözleşmesi

Sözleşmenin konusu

Zibb Bank, müşteriler arasında kredi ve mevduat ilişkilerinin sağlanması yoluyla kar elde etmek amacıyla yapılan ticari aracılık faaliyetleridir.

Zibb Bank, para yatırmak ve kripto para biriminin rehini ile hızlı kredi almak için platform sağlar ve her başarılı işlemden hizmetler için sabit bir yüzde alır.

Müşteriler, bir yandan kredi almak ve diğer yandan para yatırmak için birbirleriyle etkileşim halinde olan Zibb Bank platformu kullanıcılarıdır.
Zibb Bank, taraflar arasında garantör olarak hareket eder.

İşlemin şartları

Yatırımcı, borç veren/alacaklı olarak hareket eder, mevduat yatırmak için bir başvuru oluşturur. Borç alan, borç verenin aktif başvurusuyla etkileşime girer veya kendi başvurusunu oluşturur ve kripto para birimindeki varlığının rehini ile itibari para biriminde gerekli tutarı alır.

Tarafların etkileşim şartları, akıllı sözleşmelerle belirlenir, faiz alma, kredi faiz oranı ödeme, rehin verilen varlığı saklama yükümlülükleri ve süreler, işlemin yapıldığı ana kadar belirlenip mutabakata varılır.

Borçlu, akıllı sözleşme şartlarını yerine getirdikten sonra borçlu, anaparayı yatırımcıya geri öder ve rehin verdiği varlığını kişisel cüzdanına alır.
İşlemin garantileri

Zibb Bank, işlem şartlarının yerine getirilmesini garanti eder. Mevduatın yatırımcıya (borç verene) geri ödenmesinin garantisi, borçlunun varlığının rehini olup rehin alan Zibb Bankasında saklanır. Kredinin geri ödenmemesi halinde rehin verilen varlık, anaparanın yatırımcıya geri ödenmesi için bir rezervdir.
Zibb Bank, borçlu için varlığının sigortasını garanti eder. Rehin verilen varlığın ve dijital depolamaya erişmek için kullanılan özel anahtarın sigortası, akıllı sözleşmenin şartlarında belirlenir.

Yükümlülüklerin ihlali

Borçlu tarafından kredi oranındaki ödemelerin 3 günden fazla geciktirilmesi, mevduat faizinin ödenememesi olup yatırımcının gelir elde etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesini doğurur.

Bu durumda Zibb Bank borçlunun yükümlülüklerini devralır ve gelir faizinin kalan kısmını akıllı sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin geçerlilik süresince yatırımcıya öder.

Borçlunun süresi geçmiş ödemeleri ve her yeni ödemesi için %0,5 oranında gecikme zammı tahakkuk edilir. Borçlu, yükümlülüklerini yerine getirmediği ve kredinin kalan faizlerini ödemediği ve krediyi de geri ödemediği halde hesabı iptal edilir ve rehin verilen tutar, anaparanın yatırımcıya geri ödenmesi için Zibb Bank'ın mülkiyetine geçer.
Hak ve yükümlülükler

Zibb Bank, müşterilerine beyan ettiği tüm hizmetlerin eksiksiz ve belirtilen şartlara uygun olarak sunulacağını garanti eder.

Zibb Bank, web sitesinin çalışabilirliğini ve müşterilere danışmanlık desteği sağlamayı, müşterilerin çalışmalarındaki zorluklara neden olan her türlü teknik arızaları zamanında gidermeyi taahhüt eder.

Zibb Bank, dijital finans alanında faaliyet göstermeyi, kredi kullanabilir müşteriler için lisanslı stratejiyi genişletmeyi ve finansal süreç taraflarının karşılıklı yararlı iş ilişkileri için sistemi önemli ölçüde basitleştirmeyi taahhüt eder.

Müşteriler, kredi-mevduat ilişkilerinin yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve sürece dahil olan her iki tarafın ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmayı taahhüt ederler.

Müşteriler tarafından yapılan dolandırıcılık veya işbu Sözleşmenin ve Kuralların herhangi bir maddesinin ihlali durumlarının tespiti halinde Zibb Bank ve genel olarak Zibb sistemi, ilgili müşteriye herhangi bir hizmetin sağlanmasını tek taraflı olarak reddetme, hesabındaki paralarını geri alma imkanı vermeksizin hesabını bloke etme hakkına sahiptir. Bir ihtilaf durumunda Zibb Bank inceleme yapılana kadar işlemleri geçici olarak askıya alma hakkına sahiptir.

Dış yatırımlar için Zibb Invest (zibbinvest.com) platformu kullanım koşulları sözleşmesi

Sözleşmenin konusu

İşbu Sözleşme kapsamında Yatırımcı Zibb Invest'e (bundan böyle “Portföy” olarak anılacaktır) para verir ve Zibb Invest ise, elde edilen karın bir yüzdesini Yatırımcının kişisel hesabındaki yatırım panelinde belirlenen usulde ve şartlar ile Yatırımcıya ödemeyi taahhüt eder.

Yatırım portföyü, belirli yatırım alanlarına dağıtılmalı ve Zibb Invest tarafından dış yatırımlardan gelir elde etmek için bir araç olarak kullanılmalıdır.

Zibb Invest, Zibb sisteminin teknik bileşeni olup yüksek karlı dış yatırım alanlarına odaklanan ayrı bir web sitesidir. Amacı, Zibb sistemine aylık en az %25-30 oranında kar getirmektir. Zibb Invest, Yatırımcı paralarını kullanarak Yatırımcı Portföyü için kullanım süresince elde edilen karın %50'sini (yüzde ellisini) dağıtır.

Kar faizi, Yatırımcının kendi başına seçtiği yatırım koşullarına göre ödenir. Tüm finansal veriler, kişisel hesabın yatırım panelinde çevrimiçi olarak yayımlanır.

Tarafların hak ve yükümlülükleri

Zibb Invest, Yatırımcıya açık bir kayıt defteri sunarak yatırım portföyünün amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, yatırımlarının hangi amaçlarla kullanıldığını kontrol etme imkanı sağlamakla yükümlüdür.

Zibb Invest, Yatırımcının yatırımlarının dağıtımı ve tam olarak çeşitlendirilmesinden sonra portföyün her payı için zorunlu sigorta sağlar.

Yatırım koşulları, geçerlilik süresi, yatırım portföyünün tutarı, kar yüzdesi, ek imkanlar da muamele akdedilirken Yatırımcı ile akıllı bir yatırım sözleşmesinde kararlaştırılır.

Yatırımcı, anlaşma ve sözleşmelerin hüküm ve koşullarına uymayı taahhüt eder ve ayrıca İnternet ağının yatırım sektörünün dış piyasasına yapılan yatırımın tüm risklerini anlar.

Yatırımcı, yatırım koşullarını, yatırım portföyünün tutarını kendi başına seçer ve yatırımın belirli riskleri taşıdığını bilir. Sonuç ne olursa olsun Yatırımcı, Zibb Invest'e herhangi bir talepte bulunmayacak ve yatırım portföyünün belirli bir payının kaybedilmesi halinde bu tutar için zorunlu sigorta tazminatını alacak.

Mücbir sebepler

Mücbir sebep durumlarında (Zibb sisteminin, Zibb Invest web sitesinin ve Zibb Şirketinin yetki dışındaki herhangi bir durum), Zibb sisteminin yönetimi, beyan edilen tüm özelliklerin ve hizmetlerin yerine getirilmemesinden dolayı müşterilerine karşı sorumlu olmaz. Bu sebeplerden dolayı müşterinin projeye katılım sonucunun beklediği gibi olmaması halinde müşteri, Zibb Şirketine herhangi bir talepte bulunamaz ve maddi tazminat talep edemez.

Gizlilik

İşbu Sözleşmenin ve akıllı sözleşmenin şartları gizli bir mali yükümlülük olup ifşa edilemez.
Bu Sözleşmede yapılan her türlü değişiklik ve ilaveler, ancak yazılı şekilde düzenlendiği ve zibbinvest.com adresinde herkese açık olarak yayımlandığı halde geçerli olur.

Zibb Risk (zibbrisk.com): Zibb Coin kripto para biriminin sigorta servisidir.

Zibb Рartner (zibbpartner.com): kapsamlı bir ortaklık programı sitesidir.

Zibb Chat (zibbchat.com): Messenger uygulamasıdır.

Zibb Products (zibbads.com): reklam oluşturmak ve yayımlamak için amaçlanan bir servistir.

Zibb Stats (zibbstats.com): finansal faaliyetlerdeki otomatik süreçlerin organize edilmiş açık muhasebesidir.
Yukarıda belirtilen Zibb sistemi kurumsal birimlerinin kullanım koşulları tek tip olup işbu kullanım koşulları sözleşmesinin genel koşullarına göre yorumlanabilir. Bunlar, kullanıcı için hizmet ve garantileri iyileştirmek için yardımcı araçlar olan ek web siteleridir.

Bu alanlar, aşağıdakileri sağlar:

Zibb Coin kripto para yatırımlarınızın sigortası: Sigorta şartları, piyasa volatilitesine odaklanan akıllı sözleşme ile desteklenir. Tüm bilgiler, talimat ve yükümlülükler zibbrisk.com web sitesinde yer alır. Zibb Risk, kullanıcı için istikrarlı çalışmayı garanti eder.
Ortaklık programları: Zibb sisteminin ölçeklenebilirliğini, şirketin hızlandırılmış kapitalizasyonunu ve gelişimini sağlamak için uygulanır. Kullanıcı, zibbpartner.com web sitesinde yayımlanan ortaklık programlarının kullanım şartlarını kabul eder.

Zibb Chat: güvenli iletişim ve tematik kanalları sunar. Kullanıcı, Messenger kullanım politikasını kabul eder ve sözleşme şartlarını ihlal etmemeyi taahhüt eder. Zibbchat.com adresinde bulunan Messenger, gruplarda, chat’larda, görüntülü görüşmelerde iletişim sağlayarak hizmetlerin kesintisiz ve özel bir şekilde koşulsuz sağlanmasını garanti eder.

Zibb Products reklam modülünde çeşitli ürünlerin hedefli finansal reklamlarının yayımlanması sağlanır. Kullanıcı, ürünlerin yayımlanması, üst sıralara çıkarılması, tarayıcının finansal modülüne eklenmesi konusunda zibbads.com sistem yöneticileri ile mutabakata varır.

Zibb Stats: açık istatistik hizmetlerini sağlar, Zibb sisteminin araçlarını tamamlar ve kullanıcılara, Zibb sisteminin her birimi için ve toplu olarak finansal verileri içeren materyallere erişim sağlar. Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen hizmetleri kullanırken çevrimiçi finansal sonuçların açık istatistiksel özetlerini de ek olarak kullanabilir.

Kullanıcı, Zibb sisteminin hizmetlerinden herhangi birini kullanmadan önce bu Kuralları tamamen incelemekle yükümlüdür.

EK BİLGİ

Yönetimin takdirine göre kullanıcı kimliğinin doğrulanması ve de paraların aklanması ile mücadele (AML) kapsamında kullanıcı faaliyetlerinin analiz edilmesi için talep edilebilen ek bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Bireysel kullanıcı: adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, iletişim bilgileri, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası, kimliği gösteren belge (örneğin, pasaport, sürücü belgesi veya diğer resmi kimlik), ikamet yerinin teyidi için bilgiler (örneğin, hizmet dağıtım faturası veya benzeri),

 • Kurumsal kullanıcı: tüzel kişinin tam unvanı, yasal belgeler (tescil belgesi, memorandum ve/veya ana sözleşme, yetkili kişinin veya hak sahibinin haklarını teyit eden belgeler), tüzel kişiyle ilgili kişiler hakkında bilgiler, banka bilgileri ve hesap özeti.

Üçüncü kişilerin hüküm ve koşulları ve diğer yükümlülükler

Zibb sistemi, web sitelerini kullanırken eriştiğiniz, indirdiğiniz, aldığınız veya satın aldığınız (yazılım dahil) herhangi bir veri, içerik, hizmet veya ürünleri kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir. Web sitelerimizi, Zibb sistemini, toplumu veya kullanıcılarımızı korumak için bilgileri, paylaşımı, belirli bilgilere, hizmetlere, ürünlere veya alanlara erişimi engelleyebiliriz fakat buna ilişkin bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Erişimi Zibb sisteminin web siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen dış içeriklerin yayıncısı değiliz ve Zibb sisteminin web siteleri aracılığıyla üçüncü şahıslara sağlanan herhangi bir görüş, tavsiye, beyan, mesaj, hizmet, grafik, veri veya başka herhangi bir bilginin içeriği, doğruluğu, zamanında paylaşımı veya teslimatından sorumlu değiliz.

Zibb sisteminin, web sitelerinde bulunan veya bunlar ile ilgili olan herhangi bir dış materyalde veya dış sitelerde sunulan bilgi veya içerikteki herhangi bir görüşten sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz.

Zibb sisteminin web sitelerine erişerek ve bunları kullanarak Zibb hizmetlerini kullanmaktan ne elde etmek istediğinizi değerlendirmekten sorumlusunuz, tüm riskleri anlıyorsunuz ve işbu Sözleşmenin Zibb sisteminin web sitelerinin yükümlülükleriyle ilgili olmayan uygulanabilir ve aşılamaz şartları kapsamadığını kabul ediyorsunuz. Zibb sistemi, yetkisi dışında olan aşılamaz durumlar nedeniyle hizmetlerin sunulması imkansız olana kadar yasal bir bileşenle desteklenen yetkinliği ölçüsünde yükümlülüklerini yerine getirir ve hizmetlerini sunar.